Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S budget gav inga svar

Annons

Vi var många som såg fram emot Socialdemokraternas budget och förväntade oss svar på hur de 135 miljarder kronor som hittills utlovats skulle finansieras. Tyvärr lyste svaren till stor del med sin frånvaro.

Istället för att ta ansvar i tider av ekonomisk oro och skapa de bästa förutsättningarna för arbete föreslår Socialdemokraterna en skatteökning på över 20 miljarder kronor för såväl företag som hushåll. Bland skattehöjningarna kan nämnas höjda inkomstkatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmoms, minskat RUT/ROT och en ny så kallad vägslitageavgift. Pengarna används framförallt till stora satsningar på utbyggda bidragssystem.

Socialdemokraterna fortsätter helt enkelt att ersätta arbetslinjen med bidragslinjen. Deras politik skulle fördjupa nedgången och försvåra återhämtningen i ekonomin. Genom att föreslå stora utgiftsökningar hotar Socialdemokraterna de offentliga finanserna och försämrar de långsiktiga förutsättningarna för välstånd – en mycket oroande politik i tider av stor internationell ekonomisk oro.

Istället för att satsa på de unga i Sverige väljer Socialdemokraterna att straffbeskatta dem. Genom att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga blir det svårare för många unga att komma in på arbetsmarknaden. Genom att höja restaurangmomsen och minska RUT och ROT försvårar Socialdemokraterna dessutom för tjänstesektorn i stort. Detta skulle drabba många unga hårt. Till skillnad från Socialdemokraterna driver Alliansen en politik där utgångspunkten är att alla jobb behövs och att alla arbetsinsatser är viktiga. Som en direkt konsekvens av Socialdemokraternas politik beräknas antalet jobb minska med 20 000. Hur kan detta vara att ta ansvar?

Håkan Juholt har ägnat mycket tid och kraft åt att ställa ut löften till svenska folket om allt mellan himmel och jord. I budgeten visade sig dessa löften vara tomma. De utlovade satsningarna på 15 miljarder för att utrota barnfattigdomen visade sig bli 300 miljoner. Den utlovade utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm skulle kosta mellan 20 och 40 miljarder, men i budgeten nöjer sig Socialdemokraterna med 1,75 miljarder. De ”10-tals miljarderna till välfärden” som utlovats verkar helt ha tappats bort i budgeten. Det är inte en ansvarsfull politik.

Det är dessutom tydligt att en enig Allians med fokus på ansvar och arbetslinje står emot en splittrad opposition. Socialdemokraterna, med omkring 30 procents stöd i opinionen, kan inte styra Sverige ensamma. Trots detta saknas gemensamma besked.

Tomas Tobé (M)
Riksdagsledamot

Margareta B Kjellin (M)
Riksdagsledamot

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot

Hans Backman (FP)
Riksdagsledamot

Anders W Jonsson (C)
Riksdagsledamot

Lennart Sjögren (KD)
Ledamot regionfullmäktige

Mer läsning

Annons