Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S har inte uppfyllt kraven inom sjukvården

Annons

Alliansregeringen anser att Sverige skall ha en öppen, tillgänglig och skattefinansierad vård där patienten själv har valmöjligheter och inflytande. Få frågor är så viktiga som den allmänna sjukvården. Den svenska vården klassas som en av världens bästa, ändå har vi brister gällande snabb och jämlik vård till alla på lika villkor i hela landet, och så även i Gävleborg.

En öppen jämförelse inom den svenska hälso- och sjukvården har länge varit en central del och är grunden för patientens valfrihet. Men valfrihet kräver inte bara mångfald, utan kräver också kunskap om vad det finns att välja mellan. Vi kan inte kräva att patienten själv ska ringa runt och jämföra vårdcentraler innan de väljer. Samtidigt är frågan vilken vårdcentral som har kortast väntetider, mest nöjda besökare eller bästa behandlingsresultat viktiga delar i beslutet om vilken vårdcentral en patient vill lista sig vid. Genom att ta del av socialstyrelsens årliga undersökning ”öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, är detta möjligt.

Tack vare öppna jämförelser är det möjligt att se de stora skillnaderna mellan olika landsting och lära av varandra.

Vi i Gävleborg måste ställa frågan varför vi som lever i Gävleborg är dem med kortast medellivslängd i Sverige. Eller varför Gävleborg är det län vars befolkning har det lägsta förtroende för vården vid sjukhus.

Ytterligare frågor som kan ställas är varför inte ens hälften av dem i Gävleborg anser att det är enkelt att komma i kontakt med sjukvårdsrådgivningen över telefon när motsvarande siffra i Halland är nästan 4 av 5 personer.

Det socialdemokratiska styret i länet måste ta sitt ansvar och ställa sig frågan om varför just Gävleborg skiljer sig så pass mycket från resten av landet. Socialdemokraterna har haft tid på sig, men bevisligen inte uppfyllt de efterstävade kraven på förbättrad sjukvård. Något som styrks av öppna jämförelsers redovisningar.

Tack vare kömiljarden som Alliansregeringen stimulerade landstingen med i november 2009 har vi kunnat se hur väntetiderna har minskat. Väntetiden för specialistvård har i landet minskat från 36 000 till 24 000 personer. Gävleborg är ett av de län som visar på positiva tendenser och en nio procentenheters förbättring jämfört med oktober 2009. Men det finns fortfarande mycket långa köer. Exempelvis måste en patient vänta 30 dagar för en kärlkransoperation i Gävleborg, när motsvarande siffra i riket är 10 dagar.

Genom att ta del av denna öppna jämförelse kan vi ta lärdom och bearbeta vad det är som gör att just dem i Gävleborg är så pass missnöjda med sin sjukvård och varför köerna är så pass långa. Detta är viktiga frågor för oss inom Alliansen. Vi arbetar för människors lika värde och rättigheter, till att själv kunna kontrollera den egna vården. En vård som är lika kvalitémässig oavsett vart i landet du bor, eller vilket sjukhus du väljer.

Tomas Tobé (M), Riksdagsledamot

Margareta B Kjellin (M), Riksdagsledamot

Lars Beckman (M),
Riksdagsledamot

Hans Backman (FP)
, Riksdagsledamot

Anders W Jonson (C)
, Riksdagsledamot

Lennart Sjögren (Kd),
Partisekreterare

Mer läsning

Annons