Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samhället ska stödja familjen – inte styra den

Svenska folket har tydligt talat om att de inte vill dela på föräldraförsäkringen. När ska Socialdemokraterna förstå det? skriver Lennart Sjögren (KD).

Annons

Socialdemokraterna har varit på kongress och smidit på sin familjepolitik. En familjepolitik som kan sammanfattas med orden styra och ställa. På kongressen har man beslutat om en extra pappa- månad. Det kan tyckas generöst, men för Socialdemokraterna är det ett sätt att lättare kunna tredela familjeförsäkringen, bortom familjernas egen kontroll. I det röda sammanhanget tror man sig veta bättre än familjerna själva. För oss kristdemokrater är det självklart att familjen, oavsett hur den ser ut, förtjänar respekt och ska ha frihet att göra sina egna val. Vi tror att familjer vet bäst vad som passar dem, utifrån det egna livspusslet.

Vårdnadsbidraget är en ersättning för ett viktigt arbete som måste utföras, omsorgen om våra barn. Den viktiga frågan är om även föräldrar kan utföra det arbetet? För oss kristdemokrater är svaret på den frågan självklar, vi tror på föräldrarna, till skillnad från Socialdemokraterna. Genom vårdnadsbidraget har nu de föräldrar, som så önskar, möjlighet att under småbarnsåren välja mer tid med sina barn. Vi motsätter oss Socialdemokraternas syn, vars utgångspunkt är att politiker vet bäst, att politiker ska bestämma.

Nu när vårdnads- bidraget börjar sätta sig i allt fler kommuner kan man anta att oron växer inom socialdemokratin. Det tycks som om oron över att kommunernas planeringsramar för förskoleplatser riskerar att rubbas, överväger det faktum att familjernas egenmakt stärks. Så blir det när frågor som rör organisation och system står över den enskilde. Kristdemokraterna arbetar för att underlätta för föräldrar att få ihop livspusslet under de viktiga småbarnsåren. Genom att ett vårdnadsbidrag kostar cirka en tredjedel av vad en barnomsorgsplats kostar frigörs dessutom medel till att stärka kvalitén i befintlig barnomsorg. Utifrån att barn är olika och har olika behov, är det en självklarhet att föräldrar ska ges förutsättningar att välja. Detta kommer vi kristdemokrater att fortsätta arbeta för.

Att båda föräldrarna ska vara hemma med sina barn ska uppmuntras. Därför införde regeringen en ”jämställdhetsbonus” i föräldraförsäkringen. Med en tredelning av föräldraförsäkringen skulle klassisk socialdemokrati återigen framhävas, vilket innebär att styra över människors eget val. Föräldraförsäkringen tvångsdelas i tre delar, en för mamman, en för pappan och en gemensamt. Frihet att själv bestämma över sin föräldraledighet minimeras till en tredjedel av hela föräldraledigheten. Någon gång måste det vara nog med hur mycket politiken ska styra över människors vardag. Svenska folket har tydligt talat om att de inte vill dela på föräldraförsäkringen. När ska Socialdemokraterna förstå det?

Göran Hägglund har under året inlett en diskussion om politikens gränser och var verklighetens folk har sina fronter. Alltför mycket i folks liv är redan villkorat på politikers agenda. Den fria familjen är den där föräldrar kan forma sin tid med barnen, utifrån sina behov och förutsättningar.

Alla partier påstår sig vara frihetspartier, men den stora frågan är hur det i verkligheten ser ut, inte minst i frågan om valfrihet för den enskilda familjen.

Kristdemokraterna menar att familjen är en av de små gemenskaper som utgör samhällets kärna. Samhället ska inte styra familjen, samhället ska stödja den.

Mer läsning

Annons