Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Samkraft är bra för Gävle Energi AB

Samkraft är bra för Gävle Energi AB, bolagets kunder och ägare.

Annons

Samkraft AB bildades 2008 av 13 kommunala bolag, kommuner och privata intressenter. Sedan starten har tio vindkraftverk uppförts och tagits i drift. Tekniskt har vindkraftverket uppfyllt de krav och förväntningar som ställts i produktionskalkylen. Verken har levererat mer ström än vad som förväntades.

Som en konsekvens av att elpriser och elcertifikatpriser varit i sjunkande trend sedan 2011 har bolaget fått ekonomiska problem trots att bolagsledningen arbetat med att sänka kostnadsnivån i bolaget. Dessa problem har gett som konsekvens att bolaget har genomfört en process med kontrollbalansräkning och en nyemission. De fortsatt låga priserna på el- och el-certifikat gör att bolagets ledning gjort bedömningen att det inte är möjligt att driva verksamheten vidare i sin nuvarande form. Lån till kreditgivare förfaller till betalning i närtid och förutsättningarna för bolaget att erhålla borgen för förnyad kredit bedöms efter långvariga förhandlingar som obefintliga.

För att kunna uppfylla sina åtaganden har bolaget beslutat att avyttra sina tillgångar till en köpare som har förutsättningar att driva verksamheten vidare med lönsamhet.

Gävle Energi AB har analyserat verksamheten och gör bedömningen att man genom ett förvärv av Samkraft AB:s tillgångar kommer att tillföra Gävle Energikoncernen vindkraftsproduktion. Den kommer att bidra till en ökad lönsamhet för koncernen samtidigt som man genom ytterligare ett miljövänligt kraftproduktionsslag förutom kraftvärme och vattenkraft kommer att uppnå en ökad riskspridning i produktionsportföljen.

Att Gävle Energi kan bedriva verksamheten med lönsamhet, till skillnad från Samkraft, förklaras av att Gävle Energi redan i dag har många av de funktioner som krävs för att bedriva verksamheten samtidigt som kostnaden för att finansiera verksamheten är väsentligt lägre. Det är de höga kapitalkostnaderna som sänkt Samkraft AB. Gävle Energi AB kan låna till betydligt bättre villkor.

I den förvärvskalkyl som gjorts och redovisas vid Kommunstyrelsens sammanträde 9 juni 2015 framgår att den förvärvade verksamheten förväntas innebära positiv resultatpåverkan för Gävle Energi från och med första verksamhetsåret. Förvärvet kommer inte att påverka Gävle Energis möjligheter att göra de investeringar som anses önskvärda inom övriga verksamhetsområden som till exempel fjärrvärme, elnät eller GavleNet.

Gävle Energis eventuella förvärv av Samkraft AB kommer att möjliggöra en ordnad avveckling av Samkraft AB samtidigt som Gävle Energi med sina förutsättningar kan bedriva vindkraftverksamheten med en bättre lönsamhet än vad Samkraft förmår göra.

Det bör även poängteras att det har varit en enig styrelse för Gävle Energi AB som ställt sig bakom denna Investering/övertagande av Samkraft AB. I vår omvärld har Tyskland lovat att ställa sina atomkraftverk, ny kabel mellan Europa och Sverige byggs, industrin i våra grannländer går nu på sparlåga, tiderna blir bättre och behovet av el kommer att öka. Det är bra att Gävle Energi då kan erbjuda sina kunder både vatten- och vindproducerad elkraft.

Rolf Wiberg (S)

Urban Sjölander (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel