Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sämre kvalitet på hjälpmedel

Annons

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning, som ägs av staten och Sveriges Kommuner och Landsting.
En av hjälpmedelsinstitutets viktigaste uppgifter i samhället är att arbeta med att
medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle. Detta gör man bland annat genom att testa olika typer av hjälpmedel. Det kan till exempel handla om rullstolar till funktionshindrade eller olika typer av hygienhjälpmedel till äldre människor, för att få deras vardag att fungera.
Tyvärr beslutade styrelsen för hjälpmedelsinstitutets på ett sammanträde nyligen att lägga ner provningen utav rullstolar och hygienhjälpmedel. Det enda parti som protesterade mot beslutet var Miljöpartiet.
Ägarna, Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, har bara vidtalats muntligt. Det har inte gjorts en tillräcklig konsekvensanalys av vad beslutet innebär för att hjälpmedel av god kvalitet ska finnas i Sverige framöver. Det behövs också en fördjupad dialog med brukarorganisationerna.
Några starka ekonomiska incitament för beslutet kan knappast finnas. Den blygsamma besparing man gör i att avsluta verksamheten får samhället betala i andra ändan när kvalitén på hjälpmedel försämras. Det finns istället stora ekonomiska vinster för både kommunerna och landstingen som ansvarar för hjälpmedelsverksamhet och människorna som använder hjälpmedel att det finns en nationell samordning av provningen.
Samhället har ett ansvar för att det finns en god kvalitet på hjälpmedel. Det är inget konstigt, utan något som sker på många områden. Konsumentverket testar kylskåp, läkemedelsverket kvalitetstestar läkemedel och energimyndigheten energiklassar fönster.
Detta kvalitetsansvar har blivit än viktigare nu när fler landsting har friare val på hjälpmedel. Det innebär att brukaren är ansvarig för hjälpmedlet ifall det skulle behöva repareras eller bli något fel på. Hjälpmedelsinstitutets prövningar har haft stor inverkan på att hjälpmedel i Sverige haft en god kvalitet och funktionalitet, men med det beslut som hjälpmedelsinstitutets styrelse nu har tagit så slopar man detta viktiga och långsiktiga arbete med ett klubbslag.
Det är oansvarigt att såväl Socialdemokraterna som Moderaterna att agera för en försämring av samhällsansvaret mot de människor som har behov av hjälpmedel. Det finns ingen plan för vem som nu ska ansvara för kvalitetsprövningen. Miljöpartiet är allvarligt oroade för att detta kommer att innebära att hjälpmedel som används av människor i vårt land kommer att bli mindre funktionella och vara av sämre kvalitet. Regering och riksdag bör därför snarast se till att det viktiga nationella ansvaret för att pröva kvalitet och funktionalitet på hjälpmedel tydligt läggs på till exempel myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam. Samhällsansvaret måste tas!
Johan Edstav
Landstingsråd Miljöpartiet de gröna i Uppsala län
Miljöpartiet de grönas representant i Hjälpmedelsinstitutets styrelse

Mer läsning

Annons