Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samtalsterapi mot trafikskada?

Annons

Svar till Anders Jansson, moderat i Gävle.

Du skriver den 26. mars i Arbetarbladet att: ”Svårt sjuka får starkt skydd i sjukförsäkringen, och vidare: ”att sätta varje människas behov av stöd och hjälp i centrum”. ”Den som är är sjuk eller skadad och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning/förtidspension samt vård och rehabilitering”. Det är ju en massa vackra ord som tyvärr sällan håller i praktiken hos Försäkringskassan. Jag blir faktisk ganska upprörd över hur du raljerar och inser samtidigt att du inte har en aning om vad som pågår i vårt land och i synnerlighet hos Försäkringskassan. Du använder Gill som det goda exemplet och som gått från 100% sjukskrivning till ca 60% arbete – vilket ju är mycket bra, men vad gör Gill på de resterande 40% - är hon sjukskriven?? Är hon arbetslös?? Och framför allt har hon någon inkomst på de 40% som saknas???
Nu tänkte jag ge dig ett exempel på hur det också går till hos FK och AF.
”Birgitta” är i 40-års åldern, hon har jobbat 100% tom feb 1997 då hon drabbas av en allvarlig trafikolycka, hon får en whiplashskada i nacken. Hon är sjukskriven 50-100% tom augusti 2007 då hon beviljas 50% tidsbegränsad sjukersättning tom augusti 2009. Hon jobbar kvar 50% på sitt jobb. Juli 2009 ansöker hon om 75% sjukersättning då hon varit sjukskriven 25% till och från under en längre period. Hon får avslag på den ansökan – FK hänvisar till att hon informerats om de nya reglerna och erbjudits överföringsmöte med AF (Detta gör FK på telefon till henne under en av de värsta värkdagarna i hennes sjukperiod, och hon anger att hon inget kommer ihåg av samtalet då hon hade en fruktansvärt migrän). Inget skriftligt om överlämningen till AF och konsekvenserna av att hon säger nej. Hon blir 100% sjukskriven fom sep. 2009 av 3 olika läkare. 4.sep. 2009 får hon brev från FK: ”ingen sjukpenning fom 090626 – ”då det inte förekommit någon försämring av din arbetsförmåga”. 090908 skriver hennes läkare ett Loh där han bla anger: ”Den medicinska dokumentationen ger inget stöd för förbättring. Hon är liksom tidigare helt arbetsoförmögen under avsevärd tid och i förhållande till hela reguljära arbetsmarknaden inbegripet t ex lönebidragsanställning.”
15. okt 2009 får hon även avslag på 75% sjukersättning i sin omprövningsbegäran. FK skriver bla: ”FK bedömer att din arbetsförmåga INTE är nedsatt med minst 25% för avsevärd tid eller stadigvarande pga rehabiliteringsmöjligheterna INTE är uttömda.”
Okt och nov 2009 får hon Loh från 2 olika specialistläkare med bedömningen att hon är 100% sjukskriven. I dec 2009 skickas en överklagan till förvaltningsrätten. Hon lever nu på 50% sjukpenning (från hennes tjänst på 50%) – sjukersättningen är indragen. 100429 lämnar hon in en ny ansökan för 100% sjukersättning. 100527 finns det ett bokat avstämningsmöte på hennes vårdcentral – FKs handläggare uteblir från mötet.
100812 ansöker hon om ”fortsatt sjukpenning med 80% nivå”. Svar från FK: ” FK bedömer att de beskrivna besvären INTE uppfyller kriterierna för allvarlig sjukdom/ skada.” Hennes läkare fortsätter att sjukskriva henne 100%. 15 nov 2010 kommer beslutet från FK: ”FK bedömer att din arbetsförmåga inte är nedsatt för all överskådlig framtid i förvärvsarbete på hela arbetsmarknaden. Den samlade utredningen visar att du efter medicinsk rehab, i form av samtalsterapi, kan förbättras och återfå arbetsförmåga.” Anders, vad tycker du om samtalsterapi som rehab för en whiplashskada?????
13 dec. 2010 får hon följande brev från FK: ”FK beslutar att bevilja dig HEL sjukersättning fom september 2010.” – alltså en helomvändning mellan den 15 nov och den 13 dec 2010.
Under tiden 090710-100901 pågår ingen som helst rehab av ”Birgitta” – inte heller någon form av vård, annat än att hon får recept på smärtstillande medicin av läkarna. Hon lever fom sep. 2010 på mindre än 10.000,- (före skatt). Hon har ett barn i tonårsåldern.
”Birgitta” har idag, med hjälp av facket, lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten där hon kräver att FK:s beslut ändras att gälla 100% stadigvarande sjukersättning fom 090710.
”Birgitta” är inte hennes riktiga namn.
Här har du ett realistisk ärende från verkliga livet med Försäkringskassans beslut – beslut baserade på de politiska beslut Alliansregeringen har tvingat igenom i riksdagen sedan 2007. Beslut som människor i hundratusenstals får leva med varje dag i Alliansens Sverige. Beslut som du som moderat är ytterst ansvarig för. Jag tycker att du kraftigt bör omvärdera ditt ställningstagande om att ”Svårt sjuka får starkt skydd i sjukförsäkringen”. Samtidigt har Alliansen gödslat den rikaste tiondelen av befolkningen med både skattesänkningar och nya skatteavdrag – detta är inget annat än en skamlig politik.
I dagsläget har jag ca 35 liknande fall från hela Gävleborg på mitt bord som har överklagats flera gånger.

Poul-Erik Jensen
Ombudsman och Försäkringsansvarig på Handelsanställdas Förbund i Gävleborg

Mer läsning

Annons