Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samverkan leder till innovation, tillväxt och internationell konkurrenskraft

Annons

Hur kan samverkan mellan politik, näringsliv, universitet och högskolor skapa en grogrund för innovationer som bidrar till regional och nationell tillväxt? Det är den stora utmaningen i arbetet med den nya svenska innovationsstrategin som presenteras nästa år. Arbetet, som leds av Näringsdepartementet, pågår för fullt. Visionen är att Sverige ska erbjuda innovationsförutsättningar i världsklass, så att innovation ger framgångsrika företag, fler jobb och bättre livskvalitet för alla invånare.


När Almedalsveckan idag går in på sin andra dag finns företrädare från Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg på plats i Visby. Tillsammans arrangerar vi ett seminarium om just innovationspolitik och regional utveckling. På seminariet deltar bland annat IT- och regionminister Anna-Karin Hatt och representanter från VINNOVA och Tillväxtverket.

Att ministern och andra nationella tillväxtfrämjande aktörer visar intresse för våra tankar, idéer och erfarenheter är naturligtvis glädjande och något vi ska vara stolta över. Men det är ingen slump. Det är snarare ett tecken på att våra modeller och arbetssätt för att skapa regional innovationskraft och tillväxt uppmärksammas och väcker nyfikenhet långt utanför våra regioner.

Vårt arbete bygger på att stimulera samverkan mellan företag, lärosäten och offentliga aktörer i syfte att skapa innovation, tillväxt och internationell konkurrenskraft. Inte minst bland de små och medelstora företagen.

Arbetet kanaliseras via 15 klusterorganisationer som omfattar mer än 700 företag med tillsammans drygt 60 000 anställda. Klustren sträcker sig från traditionell basindustri till nya branscher som geografiska informationssystem och tjänsteutveckling inom turism och upplevelser.

Att modellen fungerar vet vi eftersom vi utvecklat ett sätt att mäta effekterna ute i företagen. Vi kan därför konstatera att klustren i hög grad samlar företag som vill växa med både omsättning och personal och att klusterföretagen har en bättre tillväxt och ekonomisk utveckling än företag som inte är del av ett kluster. Det stämmer väl överrens med andra undersökningar där klusterföretagen vittnar om att deras medverkan bidrar till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

Det här väcker som sagt stort intresse. Både nationellt och internationellt. Tidigare i år lyfte regeringen fram oss som förebild för forskningssamarbete mellan universitet och näringsliv. Och för ett par veckor sedan tilldelades vi EU-kommissionens prestigefyllda pris Regio Stars Award för att vi driver ett av Europas mest inspirerande och attraktiva regionala utvecklingsprojekt. Det ser vi som kvitton på att vårt arbete med klusterutveckling ligger i framkant.

Våra framgångar har flera förklaringar. Inte minst lusten och modet att samverka. Därför är det glädjande att Näringsdepartementet varit tydliga med att dialogen står i centrum i arbetet med den nya svenska innovationsstrategin. Det är en dialog som vi mer än gärna deltar i.

På seminariet i Almedalen kommer vi att presentera en tiopunktslista med förslag på hur internationaliseringen av små och medelstora företag kan förbättras. Det är en drivkraft för fler svenska innovationer. De små och medelstora företagen är extra viktiga i sammanhanget eftersom de hör till de mest tillväxtorienterade, samtidigt som bara 15 procent är aktiva på exportmarknaden i dagsläget. Potentialen är alltså enorm.

Till stor del handlar det om att samla och samordna de aktörer som redan idag gör värdefulla insatser, och knyta dem närmare företag som kan och vill växa. Det är ett synsätt som vi hoppas kommer att prägla den kommande svenska innovationsstrategin. Och som vi aktivt kommer att verka för. Det skulle gagna våra regioner såväl som landet i sin helhet.

Tomas Riste, ordförande, Region Värmland
Catarina Segersten Larsson, 1:e vice ordförande, Region Värmland
Leif Nilsson, ordförande, Region Dalarna
Anders Ahlgren, 1:e vice ordförande, Region Dalarna
Sven-Åke Thoresen, ordförande Region Gävleborg
Lena Roos, 1:e vice ordförande, Region Gävleborg

Mer läsning

Annons