Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bidragen har skötts dåligt

En revisionsrapport visar brister i myggbekämpningsansvariga Nedre Dalälvens utvecklings AB (Nedab). Bolaget har haft dålig kontroll på de 27,5 miljoner kronor man fått i ekonomiskt stöd. Bland annat gjorde man ingen riktig budget för 2010.

– Det här är allvarligt, kommenterar landshövding Barbro Holmberg.

Annons

Barbro Holmberg har lett en regional arbetsgrupp som haft i uppdrag att analysera hur beviljade medel för myggbekämpning vid nedre Dalälven använts och som beställt granskningsrapporten.

– Människor som bor i det här området har rätt till en sund livsmiljö. Av den anledningen gick fyra län och sex kommuner ihop och avsatte 27,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till myggbekämpning. När vi fick signaler om att pengarna inte räckte till de tre år det var tänkt, beslöt vi att en granskning behövde göras, berättar Barbro Holmberg.

Revisionsfirman PWC:s slutsats är att Nedab brustit på flera punkter.

4 För 2010 saknas årsbudget med utgångspunkt i beviljade medel. I stället är budgeten baserad på beloppet man sökte men inte fick för treårsperioden 2010–2012, 31,5 miljoner.

4 En kontinuerlig och systematisk ekonomisk uppföljning med helårsprognoser har inte skett för 2010. Någon ”ekonomisk styrning i egentlig mening har inte förekommit inom projektet”, konstaterar revisorerna.

4 Bedömningen är att det inom projektet finns ett förhållningssätt som styrs av att de ekonomiska ramarna är otillräckliga och ytterligare medel måste och kommer att tillskjutas när behovet uppstår.

4 Den informella ansvarsuppdelningen – mellan bekämpningsledarna från Uppsala universitet som skött besluten om när, var och hur mycket det ska sprutas, och vd:n för Nedab som hanterat pengarna – har orsakat ”bristande styrning och ledning”.

– Det är bekymmersam läsning. Allra allvarligast är att det saknats ekonomisk styrning. Nedab verkar förvänta sig att kunna gå på löpande räkning. Det gör ingen annan skattefinansierad verksamhet, säger Barbro Holmberg.

Efter fjolårets tre stora bekämpningsinsatser har Nedab i dagsläget omkring 9 miljoner kronor kvar till myggbekämpning den här sommaren och nästa. I en skrivelse till länsstyrelsen begärde man i veckan ytterligare 4,7 miljoner.

– Rapporten kommer att finnas som bakgrund när vi tittar på ärendet. Men ansökan är prioriterad och ska handläggas skyndsamt, säger Barbro Holmberg.

Nedab skriver i sin ansökan att man sagt upp kontorslokalen för myggbekämparna för att spara pengar.

Mer läsning

Annons