Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritiserade Vallbacken bryter mot lagen

Nya Vallbackens korttidsboende för barn med funktionsnedsättning har kritiserats hårt av föräldrarna.
Nu får de stöd av länsstyrelsen.
En tillsyn visar bland annat att familjerna inte fått det inflytande som de har rätt till enligt lag.

Annons

Vallbackens korttidshem är ett resultat av en sammanslagning av två tidigare boenden, en förändring som skulle leda till mer profilering och bättre verksamhet.

Men enligt flera av familjerna har det blivit en sämre, stökigare och mer otrygg miljö efter omorganisationen.

Några av föräldraparen tycker att det blivit en sådan påtaglig försämring att de valt att ta sina barn därifrån. Därmed väljer de nu frivilligt att inte längre utnyttja rättigheten att få avlastning. Andra är kritiska till att de inte blev tillfrågade i förväg om hur de ville ha det för sina barn.

Avsaknaden av inflytande, medbestämmande och samverkan är också tre av totalt sex brister som länsstyrelsen nu kritiserar efter sin tillsyn.

Tjänstemännen på sociala enheten som gjort granskningen skriver att det finns brister i samverkan både inför och under omorganisationen. Handikappomsorgsnämnden har inte varit tillräckligt lyhörda för barn och föräldraras önskemål om planering och utformning inför flytten.

Tillsynen visar också att de enskilda personerna inte heller sedan verksamheten kommit igång fått inflytande och medbestämmande. Insatserna har inte anpassats efter de personliga behoven.

Därmed har handikappomsorgsnämnden – som är ansvarig för Vallbacken – inte uppfyllt de krav som ställs i lagstiftningen, bedömer länsstyrelsen

Kritik riktas också mot att det i två fall saknas verksamhetsplaner samt att det inte görs några uppföljningar eller utvärderingar.

Andra brister som konstaterats i samband med tillsynen slipper Vallbacken kritik för eftersom verksamheten är nystartad och det precis skett stora personalförändringar.

Avsaknaden av utvecklingsplaner för personalen och den dåliga hanteringen av synpunkter och klagomål är två sådana exempel.

Senast 25 maj måste handikappomsorgsnämnden tala om hur man tänker åtgärda de brister som nu avslöjats.

Mer läsning

Annons