Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SMHI: Vattenregleringen orsakar inte myggplågan

Vattenregleringen i Dalälven är inte är orsak till myggplågan.

En rapport från SMHI visar att vattenkraftens påverkan på sommarflödena i nedre Dalälven är mycket liten.

Annons

SMHI har på uppdrag av energibolaget Fortum, som driver 45 kraftstationer i Dalälven, beräknat vilka effekter på sommarflödena som nuvarande reglering av älven ger. Detta för att undersöka om regleringen kan ha påverkat problemen med stickmyggor.

Nu har SMHI kommit med sin slutrapport.

I rapporten framgår att vattenståndet oftast pendlar med 51,2 och 51,4 meter och att det under det senaste decenniet, undantaget år 2000 som var ett exceptionellt våtår, snarast har blivit ovanligare med större avvikelser.

Resultaten visar också att skillnaderna sommartid, jämfört med om Dalälven skulle vara helt oreglerad, är mycket små. Däremot innebär regleringen att vårflodens omfattning begränsas kraftigt.

Beräkningarna bygger på mätdata från de 40 senaste åren.

– Det SMHI:s slutsatser bekräftar är att regleringarna i Dalälven klarar av att dämpa de stora vårflöden som skulle givit omfattande översvämningar, men att de inte kan påverka de ökade flöden som beror på kraftiga regn under sommaren, säger Birgitta Adell, miljösamordnare på Fortum Power.

Rapporten tillbakavisar hypotesen, framförd bland annat av en Umeåprofessor, att regleringen har betydelse för massförekomsten av mygg vid älvens nedre lopp, men bekräftar den forskningen som bedrivs vid Uppsala universitet om att så inte är fallet.

– Analysen är tydlig och vi hoppas att den ska komma till nytta, inte minst i den gemensamma arbetsgruppen, med bland andra Naturvårdsverket, som sedan i våras arbetar med myggproblematiken, säger Birgitta Adell.

Hon anser att arbetet nu i stället bör inriktas på att undersöka vilken betydelse de kraftiga förändringarna i markanvändningen längs älven har för att skapa gynnsamma miljöbetingelser för översvämningsmyggen.

– För att kunna hitta långsiktigt hållbara lösningar är det viktigt att vi fördjupar kunskapen om vilka faktorer som faktiskt påverkar myggförekomsten och därmed även möjligheten att åtgärda dessa.

Mer läsning

Annons