Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Villabyggare får betala dyrt för fler inspektioner

Sandvikens kommun anställer ytterligare en bygglovshandläggare för att kunna göra tätare besök ute på byggplatserna.
Inspektörslönen betalas med höjda avgifter. För ett vanligt villabygge blir det en 70-procentig höjning.
Men i gengäld är det meningen att risken för fusk och byggfel ska minska.

Annons

Sedan 1 maj gäller en ny plan- och bygglag som innebär att den som bygger får tätare kontakter med myndighetsutövarna på kommunen.

– I grunden handlar det om att undvika byggfusk, säger stadsarkitekten Anna Maria Häggblom.

En nyhet är att det för alla större byggen numera krävs en kontrollansvarig med självständig ställning i förhållande till entreprenören. En annan nyhet är att det krävs ett tekniskt samråd med medverkan av en kommunföreträdare innan startbesked beviljas.

Minst en gång under byggtiden ska en bygginspektör besöka byggarbetsplatsen och se till att allt blir riktigt gjort. När allt är klart ska sedan ett slutbesked ges innan byggnaden får tas i bruk.

För handläggarna på kommunen innebär lagändringarna mer arbete med platsbesök, administration, protokollskrivning, underrättelse av grannar med mera.

– Det blir fem-sex steg till i processen, säger Lars-Göran Edholm, förste byggnadsinspektör.

För att klara av den ökade ärendemängden går nu bygg- och miljöförvaltningen i Sandviken från tre till fyra bygglovshandläggare. Utökningen finansieras fullt ut med höjda avgifter. För en nybyggd villa höjs exempelvis taxan från 10 000 till 17 000 kronor enligt det förslag som bygg- och miljönämnden skickat vidare till kommunfullmäktige.

I förhållande till den rekommendation som SKL (Sveriges kommuner och Landsting) gått ut med lägger sig dock Sandviken på en något lägre nivå när det gäller mindre ärenden som rör exempelvis plank och fasadändringar samt på en mycket lägre nivå när det gäller anläggningar i form av exempelvis parkeringsplatser.

Mer läsning

Annons