Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sandvikens kulturskola är cool och viktig

Annons

I närmare 30 år har ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan diskuterats, i åtskilliga omgångar har frågan utretts och manglats. Den senaste utredningen gjordes på kommunledningens uppdrag av den välrenommerade arkitektfirman White. Handlingsalternativen tog sin utgångspunkt i Sandvikens vision 2025 - Den aktiva staden – fylld av liv och rörelse. Tre verksamheter omfattades; Kulturskolan, CVL (Centrum för vuxnas lärande) och gymnasiets estetiska program.


En av anledningarna till att man tittade på kvarteret runt Hammargymnasiet och Folkets Hus var betydelsen av att skapa mötesplatser för sandvikenborna och samtidigt få ett levande och attraktivt centrum med möjlighet till att på bästa sätt utnyttja gemensamma resurser.

Kulturskolan vill vara en inspirerande och livskraftig mötesplats för Sandvikenborna. Vår vision är att skapa ett starkt och bärkaftigt samarbete i ett kulturhus tillsammans med biblioteket och konsthallen i Folkets Hus. Även samarbete med gymnasieskolan, då främst med estetprogrammet, studieförbunden och ungdomsverksamheten i kommunen anser vi viktigt liksom samverkan med övriga kulturaktörer föreningar m fl.
Vi ser stora möjligheter till en spännande utveckling av både kulturlivet och centrum!

En flytt av kulturskoleverksamheten till Norrsätraskolan är inte ett bra alternativ.
För det första krävs även där en omfattande ombyggnad och anpassning för att lokalerna ska fungera för verksamheten. För det andra hamnar kulturskolan än en gång utanför centrum vilket medför problem för våra elever att ta sig till och från oss.
Men framför allt förlorar vi möjligheten att nyttja våra resurser på ett effektivt och innovativt sätt genom olika former av samverkan.

Kulturskolans verksamhet bedrivs nu i ur arbetsmiljösynpunkt utdömda, nedslitna lokaler och tillgängligheten är högst otillräcklig. Människor med rörelsehinder kan över huvudtaget inte komma in i lokalerna. Vi möter varje vecka ca 850 elever i våra ämneskurser och ytterligare många barn och ungdomar inom den obligatoriska skolan

Nu hoppas vi på ett starkt och beslutskraftigt stöd från alla politiker för att äntligen få till en ändamålsenlig, attraktiv och effektiv lösning: ett vardagsrum för kultur och utbildning där möten kan ske över verksamhetsgränser och mellan människor.

Yvonne Gärd
Kulturskolechef, Sandviken

Mer läsning

Annons