Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på en flerfunktionshall istället

Annons

Jag vill först och främst påpeka att vi inom Folkpartiet INTE är motståndare till att kulturen i Sandviken ska ha ändamålsenliga lokaler. Det vi motsätter oss är: På vems uppdrag är förstudien framtagen..?? Varför innefattar inte förstudien fler alternativ till placering och investering..!!
Sandvikens kommun har idag flera fastigheter som kräver omedelbart underhåll. Renoveringsbehovet är stort inom både kultur och fritidssektorns, nästan samtliga fastigheter och lokaler.
Kulturskolan har under flera decennier huserat i undermåliga och tillfälliga lokaler, man har, i vårt tycke, gjort ett fantastiskt jobb och visat prov på stort tålamod gentemot övriga verksamheter inom kommunal försorg. Man har visat att man, med engagemang, proffessionalism, kunnig och idérik personal, kunnat, koka, inte bara soppa, utan en hel Nobel middag, på en spik.
Även inom fritidssektorn har man fått hålla tillgodo med vad som bjuds. Trycket på samtliga större idrottshallar i kommunen, är(efter kl.15.00), och har alltid varit, stort. Detta har i vår mening, gjort att underhållet har blivit eftersatt, med den följden att det i flera av kommunens idrottshallar regnar in, golv behöver bytas, redskap och utrustning förnyas. Behoven, det ändamålsenliga i utformning och innehåll i flera av idrottshallarna har ändrats.
Folkpartiet anser att, ALLA barn och ungdomar, oavsett verksamhet, var i kommunen man bor, vilka ekonomiska förutsättningar man har, vilket modersmål man har och oavsett vilken politisk, eller icke politisk livsåskådning deras föräldrar har, SKALL erbjudas samma möjlighet till mental, fysisk och estetisk utveckling.
Vi ser ingen motsättning mellan estetisk kultur och idrottslig kultur, vi sätter inte Stig Sjödin mot Lars "Knatten" Olsson, Bessemerblåsarna mot någon av ridklubbarnas hopp/dressyrlag. Vi gör ingen skillnad på ishockey och skateboard eller poesi och punk..! Allt som ett barn eller ungdom anser vara av vikt för dem, för att nå självförverkligande och får dem att växa som individer är viktigt även för oss.
Den yttersta restriktionen är ekonomin.
Kommunen kan, genom att förverkliga byggandet av en Flerfunktionshall i stadsparken, med minimala ekonomiska insatser, tillgodose behovet för både Kulturskolan och innebandyn i sandviken. Det skulle gynna, inte bara kulturskolans och innebandyns ca 5000 verksamma ungdomar, utan även gymnasieskolan, drömfabriken, samt att det i alla övriga hallar i sandviken skulle frigöras bokningsbara tider, vilket gynnar alla övriga kultur och idrottsföreningar.
Den investeringsbudget på 54 mkr, som har klubbats igenom av majoriteten i KF, kan förvisso återtas av KF ( vilket vi tycker vore det mest ekonomiskt riktiga), om man nu står fast vid den, så menar vi att, genom vårt förslag med ett av IBK Alba finansierat bygge i stadsparken, kommer det att frigöras tillräckligt mycket ekonomiska medel till att anpassa hallen i stadsparken till Kulturskolans unika behov. Ytterligare medlel kan förslagsvis avsättas till förnyelse och anpassning av Parkhallen i Storvik samt rust av kommunens övriga idrottshallar.
Inom ramen för bugeten ryms då även medel för en upprustning av och tillbyggnad av, friluftsscen i Högbo bruk samt införskaffandet av en mobilscen som kan användas inom hela kommunen.
Det vore även önskvärt att huvudbiblioteket med filialer får ytterligare medel att utveckla och förnya sin verksamhet.
De resterande miljonerna hålls förslagsvis av Kommunstyrelsen för eventuella akuta behov inom äldre-och barnomsorg.
Ovan redovisade skall ses som ett förslag på fördelning av kommunens investeringsbudget på 54 miljoner, fler och även bättre förslag finns säkert, men även detta förslag som redovisats här ovan bör tas i beaktande innan KS klubbar igenom det hittills enda utvärderade förslaget, nämligen Kulturcentrum ihop med konsthall och Folkets hus.
Med byggandet av ett separat Kulturcentrum i centrala Sandviken, anser vi i FP att man slår undan fötterna på, och krossar drömmarna för de ca. 1200 verksamma ungdomarna inom innebandyn i sandviken, som inte inom överskådlig framtid, kommer få möjlighet till förbättrade förutsättningar att utöva det dom brinner för.
De ökade kostnaderna, som ett kulturcentrum för med sig, innebär även att verksamheten i kulturskolan befaras bli lidande då inköp av utrustning, instrument mm kommer få stryka på foten då dom finansiella förutsättningarna har murats in i väggar o tak. Möjligheterna att åka på läger och hålla konserter inom och utom Sverige kommer påverkas av samma anledning.
Ett, icke ekonomiskt betingat, motstånd till att kulturskolan skall fjärma sig från övrig verksamhet inom kommunen torde vara just det, att man vill fjärma sig. Vi anser att man skall integreras med övriga Bessemerskolan, så att fler ungdomar har lättare att komma i kontakt med kultur och att kulturarbetarna har närmare till ungdomarna.

En Folkpartist bland många...
Per-Ola Grönberg
Ledamot i KF för FP, Sandviken

Mer läsning

Annons