Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på jobb i Tierp och Norduppland!

Ulla Andersson (V) och Jacob Johnson (V) besöker Tierp där de vill satsa på all kompetens, kunnande och drivkraft som finns inom företag, utbildnings­väsendet och andra regionala krafter för att möta krisen.

Annons

I dag besöker vi Tierp för att bland annat möta företrädare för facken och kommunen. För Vänsterpartiet är det viktigt att träffa människor och ta del av deras erfarenheter för att hitta åtgärder mot finanskrisen och lågkonjunkturen.

I Tierps kommun och i norra och västra delarna av Uppsala län (även Älvkarleby, Östhammar och Heby) slår industrikrisen hårdast i länet. Ta de stora varslen på Sandvik i Gimo, Atlas Copco i Tierp och Scana Steel i Söderfors, för att nämna några. I den värst drabbade kommunen Tierp har arbetslösheten ökat med cirka 85 procent på ett år!

Nu måste all kompetens och drivkrafter i privat och offentlig sektor tas tillvara för att skapa jobb och utveckling. Vi har flera förslag:

* Vi tror på verkstadsindustrins framtid. Vi vill inrätta en miljöteknikfond för att stödja forskning kring energieffektivitet. En del av Vattenfalls kommande vinster kan reserveras för att finansiera fonden.

* Ett tillfälligt investeringsstöd till kommunerna kan sätta fart på jobben. Vi avsätter totalt 8 miljarder, vilket för Tierps del skulle innebära 17 miljoner kronor och för hela Norduppland cirka 51 miljoner. Stödet kan till exempel användas till energieffektiviseringar, om- och tillbyggen och handikappanpassning av offentliga lokaler.

* Infrastruktursatsningar är särskilt viktiga i lågkonjunkturer. Både person- och godstrafik bör mer ske via tåg. Men då måste tågen gå i tid och trafiken flyta bättre än i dag. Bland våra finansierade förslag finns dubbelspår förbi Gamla Uppsala och på sträckan Skutskär–Furuvik för att man ska kunna klara utökad trafik och få ned restiden mot Gävle och Norrland. Det behövs även hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan mellan Uppsala och Sala.

* Många av Sveriges konkurrentländer betalar permitteringslön till anställda i krisindustrier. De anställda slipper gå ner i lön eller bli uppsagda som i Sverige. Vänsterpartiet vill införa en permitteringslön kopplad till utbildning, där de som under en period inte behövs i produktionen får studieledigt med ersättning från staten. Utbildningen bekostas och utformas av arbetsgivaren. Detta skulle förhindra varsel och lönesänkningar, men också stärka konkurrenskraften för vår framtida industri.

* ROT-avdraget bör även omfatta hyresfastigheter. (V), (S) och (MP) föreslår ett utökat ROT-avdrag för flerfamiljshus med stöd till miljö- och energiförbättrande åtgärder. 40 000–50 000 lägenheter per år skulle kunna renoveras och energieffektiviseras.

Sammantaget skulle våra satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande ge många jobb i byggsektorn och bidra till att nå både trafik-, miljö- och bostadspolitiska mål.

Industri- och byggsektorerna har hittills drabbats hårdast, men nu börjar även kommuner och landsting dra ner på personal i takt med krympande skatteintäkter. Regeringen räknar med 10 000 färre kommunala jobb. I Tierp hotas cirka 22 jobb och i hela norduppland 70 jobb om regeringen inte avsätter tillräckligt med pengar.

5 miljarder mer i statsbidrag skulle behövas för att undvika uppsägningar. De pengarna måste skjutas till! Ju fler kommuner som säger upp personal, desto mer förvärras krisen men framför allt måste arbetet i skola, sjukvård, omsorg utföras oavsett konjunktur – och där råder redan underbemanning.

* Utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska insatser behövs för dem som drabbas av arbetslöshet. Tillsammans med (S) och (MP) har vi tagit fram ett ungdomspaket med bland annat 10 000 nya platser i kommunal vuxenutbildning redan i år. För Tierp motsvarar det 20 nya platser i Komvux och totalt 70 i de fyra kommunerna. Likaså vill vi tillföra pengar för att 90 000 ungdomar som gått ut gymnasiet ska kunna få sommarjobb i kommunal verksamhet. I Norduppland skulle det ge drygt 600 sommarjobb i år!

* Vi vill satsa på regionens högskolor. Högskolan i Gävle skulle med vår satsning få ytterligare 210 platser 2010 och Uppsala universitet 650. Det kan även behövas extra anslag eftersom fler kan välja att studera nu arbetslösheten ökar.

* Arbetsförmedlingen måste också ges mer resurser för att kunna möta de varslade redan innan arbetslösheten är ett faktum. Betydligt fler måste få chans till arbetsmarknadsutbildning för att öka möjligheten att hitta ett nytt jobb.

* A-kassan måste återupprättas. Regeringen har gjort a-kassan dyr, vilket är förödande för både enskilda och för samhällsekonomin. Vi vill sänka avgiften till a-kassan kraftigt så att alla har råd att vara med och höja ersättningsnivån och göra det lättare att gå med.

riksdagsledamöter

Mer läsning

Annons