Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sätt de äldre i centrum

Annons

Gävle står inför en stor utmaning, liksom övriga Sverige. Kommunen går mot en framtid där samhället har större andel äldre än tidigare. Även äldre som ställer helt andra kvalitetskrav än tidigare. Inflytande och att själv kunna påverka omvårdnaden anses idag vara en självklarhet för de flesta.
Under den senaste mandatperioden har en positiv utveckling påbörjats i kommunen. Mångfalden inom de särskilda boendena har ökat. Alternativa driftsformer av vissa hemtjänstområden har öppnats upp.
Från Alliansregeringens sida har man för att möta de äldres krav på valfrihet och delaktighet infört Lagen om valfrihet, LOV, som gör det möjligt för kommunerna att införa ett system som ger kunderna möjlighet att välja fritt. Att få vara med och välja utförare av hemtjänst hemma. Detta tycker vi Moderater är väldigt bra, kunden eller en person i kundens närhet, vet bättre än politikerna vilken utförare som är bäst för just honom/henne.
Omvårdnad Gävle har under våren genomfört en mycket omfattande tjänstemanna utredning kring LOV. Där kom man fram till att den borde införas. Nämnden beslutade att man ställde sig bakom förslaget. När frågan kom upp på kommunstyrelsen blev det stopp. Den rödgröna majoriteten krävde ytterligare utredningar och sköt på detta sätt frågan på framtiden. Detta är som vi ser det ett indirekt nej.
Moderaterna och Allians Gävle kommer alltid att sätta kunden i centrum i alla frågor inom omvårdnadsnämnden, under nästa mandatperiod. Utöver att införa LOV går Moderaterna till val på att bygga upp en fungerande Hospice verksamhet och att garantera par, rätten att bo tillsammans i särskilda boenden, om man så önskar.
Gävle går mot en framtid med fler äldre som ställer helt andra krav. Vi som politiker måste ge möjligheterna att tillfredsställa dessa önskemål. Allians Gävle lovar att i alla lägen sätta de äldre i centrum och öka deras delaktighet.
Vid pennan
Inger KällgrenSawela (M)
Oppositionsråd
Måns Montell (M)
Ledamot o Omvårdnadsnämnden och Kommunfullmäktigekandidat

Mer läsning

Annons