Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sätt fart på arbetslinjen med sänkta avgifter

Annons

Lägre arbetsgivaravgifter är ett betydligt effektivare sätt att sänka arbetslösheten än lägre inkomstskatter. Det anser svenska folket enligt en ny opinionsundersökning som You Gov genomfört för Företagarnas räkning.

På den konkreta frågan "Vilken av följande två alternativ tror du är mest effektiv för att sänka arbetslösheten" svarar 65% lägre arbetsgivaravgifter, 12% anger lägre inkomstskatter, medan 22% anger "vet ej". Svaren skiljer sig väldigt lite beroende på ålder, kön eller var i Sverige man bor. Alla regioner anger lägre arbetsgivaravgifter som den mest effektiva metoden.

De senaste 20 åren har 9 av 10 nya jobb i Sverige skapats i de små företagen med färre än 50 anställda. Vi vet också att en allt större del av den framtida tillväxten kommer att ske i de små tjänsteföretagen, där lönekostnaderna ofta är den helt dominerande kostnadsposten. Den viktigaste politiska åtgärden för att skapa nya jobb och tillväxt är därför lägre arbetsgivaravgifter för att göra det billigare att anställa och för att öka konkurrenskraften, enligt företagen. Mer än hälften av våra medlemsföretag uppger att lägre arbetsgivaravgifter skulle leda till att de anställer fler och/eller ökar investeringarna.

Regeringen har de senaste fem åren konsekvent drivit en arbetslinje med lägre inkomstskatter för att göra det mer lönsamt att arbeta och därmed öka utbudet av arbetskraft. Politiken har i stora stycken varit framgångsrik. Men det måste samtidigt finnas någon som efterfrågar arbetskraften - en företagare som kan, vågar och vill anställa. Här är den höga arbetsgivaravgiften ett i många fall oöverstigligt hinder. Just nu, när konjunkturen hotar att försvagas rejält, är detta extra viktigt. Hur det går för småföretagen kommer att avgöra hur hela den svenska ekonomin utvecklas.

I den ekonomiskpolitiska debatten är det också allt fler som lyfter upp frågan om lägre arbetsgivaravgifter. Den ekonomiska osäkerheten medför visserligen ett begränsat utrymme för skattesänkningar. Kortsiktigt får fokus därför ligga på "billiga" åtgärder för att förbättra företagarklimatet, t ex genom en kraftsamling på regelförenkling. Men på sikt bör prioriteringen vara att sänka arbetsgivaravgifterna, straffskatten på jobb och tillväxt.

Thomas Wanke
regionchef Företagarna Gävleborg

Elisabeth Thand Ringqvist
 vd för Företagarna

Mer läsning

Annons