Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se unga tjejer som mår dåligt

Annons

I dag strävar vi efter att vara lyckliga. Framgång är lycka. I media får vi tips hur vi ska nå dit.
Resor, renoveringar, kroppsjusteringar, personlig utveckling – om vi bara vill nog så ska vi uppnå
denna lycka. Men, vad händer om man inte känner sig lycklig - har man då misslyckats?
I kontrast mot denna strävan finns statistiken gällande unga tjejers ohälsa. Över hälften av alla
15-åriga tjejer känner sig nere minst en gång i veckan.
Försäljningen av antidepressiva medel till 15-19-åringar fördubblades från 1999 till 2003. Samtidigt
som självmord bland unga tjejer har fördubblats på 20 år.
Många unga upplever oro över framtiden, press på bra utbildning, finna jobb och bostad, se bra ut,
vara duktig, sexig, smal... Allt på en gång.
Hur ska man som ung få stöttning i att kunna förhålla sig till alla krav?
Givetvis har föräldrar/vårdnadshavare en nyckelroll. I samtal med BRIS framkommer ofta att barn
upplever att föräldrar/vuxna inte har tid för dem.
Det är viktigt att kommunerna erbjuder stöttning för föräldrar för att stärka dem i deras föräldraroll.
Det är också viktigt att det finns vuxna utanför familjen. Ungdomsmottagning och ungdomsrådgivning
ska finnas tillgängligt och både skolsköterskor och kuratorer behövs på skolorna.
Skolan behöver också utrymme att diskutera värderingar, allt från mobbning till sex och samlevnad.
Önskvärt vore att ämnet livskunskap fick en sådan status att det skulle tas fram en nationell standard
och en tilläggsutbildning för lärare som undervisar i ämnet.

Vi måste höja kompetensen om psykisk ohälsa. I dag vet alla vad första hjälpen är. Det borde vara lika
självklart att ha första hjälpen till psykisk hälsa.
Maria Larsson, Kristdemokratiskt statsråd, tillsatte september 2009 en utredning under namnet "Första
hjälpen i psykisk hälsa" som för nuvarande testas i två län i Sverige.

Vem ser mig när jag mår dåligt? är en central fråga. Vet man som ung vart man kan vända sig? Är det
någon som ser mig? Tillsammans behöver vi arbeta för att unga tjejer ska må bra och veta att hjälp
finns när det behövs.

Maria Karström,
Ordf. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Gävleborg

Mer läsning

Annons