Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan är värd beröm

Annons

Skolan har under senare år utsatts för kritik från många håll och visst finns det problem och svårigheter. Konstigt vore det annars på Sveriges största arbetsplats*. Men att sätta krisstämpel på skolan är att gå för långt. Det finns mycket som är positivt och det är tur att skolan själv inte är medveten om att den skulle vara i kris.

I många skolor över hela landet uträttas varje dag ett gott arbete av både elever, lärare, skolledare och annan personal. Elever som trivs i skolan och lär sig det de ska i enlighet med läroplanernas mål, rektorer och lärare som är förebilder för sina elever, personal som tar väl hand om eleverna.

För att få en positiv skolutveckling till stånd har regeringen gjort bra saker, men skolpolitiken inriktas alltför mycket på granskning och kontroll i tron att ständiga utvärderingar leder till bättre resultat, trots att forskare världen över visar att det är precis tvärtom. Ständig utvärdering och stark kontroll hämmar utveckling och skapar en rädsla för att göra fel, något som är förödande för kreativitet och utveckling.

Det var ett misstag av regeringen att lägga ner Myndigheten för skolutveckling som med sina utvecklingsdialoger erbjöd skolor ett fungerande verktyg för att förbättra verksamheten utifrån skollagens och läroplanernas krav. Goda exempel spreds, skolors svaga sidor identifierades och diskussioner om framgångsfaktorer fördes - utvecklingsinsatser som leder rätt och vilar på vetenskaplig grund.

Av samma anledning var det ett misstag att ge Statens Skolinspektion uppdraget att granska skolor och rektorers ledarskap enbart utifrån avvikelser i förhållande till styrdokumenten. Inspektionen presenterar listor på fel och brister utan att skriftligen säga ett ord till stöd om vad som fungerar bra på skolan – en nedbrytande metod som ger en felaktig bild av verksamheten och försätter skolan i en än mer utsatt position.

Lars Flodin
Ordförande Sveriges skolledarförbund

* Fakta:
I Sverige finns 10 507 grund- och gymnasieskolor med 8 240 rektorer och biträdande rektorer, 1 321 000 elever och 123 100 lärare.
Källa: skolverket.

Mer läsning

Annons