Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett liv där havet alltid fanns med

/

Mästerlotsen Stig Wallman, Valbo, avled 8 februari, 78 år gammal.

Annons

Stig tillhörde en släkt med lång tradition av att gå till sjöss. Han föddes 1930 som son till mästerlots Ernst Gustav Wallman. Även på moderns sida fanns lusten till havet, hans morbror var kronolots liksom hans far. Stigs son Mats är även han mästerlots och för därmed arvet vidare. Sjöfartsverket och dess föregångare Kungliga Lotsverket har mycket att tacka familjen Wallman för!

Stig var uppvuxen i Gåsholma, men inackorderades i Gävle vid nio års ålder för att börja på läroverket. Valet av yrke var inte svårt. Redan tidigt visste han att han ville gå till sjöss. Vid 17 års ålder började han sin tjänst hos oss, som båtman vid Bönans lotsstation. En anställning som under de därpå följande åren, med ett avbrott för militärtjänst under 1950–51, kom att varvas med kortare och längre tjänst i handelsflottan. Under sin militärtjänstgöring utbildades Stig till telegrafist.

1952 började han på sjöbefälsskolan i Härnösand för att läsa till sjökapten. Studierna varvades med den för examen nödvändiga praktiken. På höstterminen i sjökaptensklassen. 1953 strandade Stig med sin blivande maka Sig-Britt. De förlovade sig och bröllopet stod på våren 1954. Stigs utbildning till sjökapten var klar samma år och parallellt med studierna anställdes han som lotselev vid Sundsvalls lotsplats. Senare under 1954 fick han förflyttning till Gävle lotsplats.

Tre år senare fick han tjänst som lots vid Bönans lotsplats. För sjöfarten i Gävle blev 1960-talet en förändringens tid. Antalet lotsningar nådde en topp i mitten av 60-talet då det i Gävle genomfördes 6 000 lotsningar, att jämföra med dagens dryga 1 600.

1970 blev jobbet som chef för Gävle lotsplats ledigt, och att någon annan än Stig skulle komma i fråga för den tjänsten var det inte tal om.

Den första uppgiften för den nye lotsplatschefen blev att samla all lotsningsverksamhet inom området Gävle-Söderhamn-Hudiksvall till Gävlebuktens lotsplats med Bönan som centrum. Detta innebar nedläggning av två lotsplatser och flytt av andra. Glädjande nog kunde Stig genomföra uppgiften helt utan uppsägningar.

Under hans arbetsliv genomfördes en kraftig omstrukturering av lotsningsverksamheten. Den tidigare, rätt yviga, organisationen skars ned hårt och stöptes om till en många gånger effektivare dito. Till detta bidrog Stig verksamt.

Få andra lotsar, lotsplatschefer eller trafikområdeschefer har deltagit så aktivt i anpassningen av lotsningsverksamheten till den moderna sjöfartens krav. Ibland kanske hans lojalitet mot Sjöfartsverket fick honom att ta på sig för mycket.

Vid flera tillfällen upprätthöll han till exempel samtidigt tjänsterna som lotsplatschef, vikarierande lotsdirektör och befälhavare på tjänstefartyget Gävle.

När sjöfartsverket återigen omorganiserades 1988 blev Stig utsedd till trafikområdeschef för Södra Bottenhavets Sjötrafikområde. En tjänst han upprätthöll fram till sin pensionering 1995.

Stigs eftermäle bland de medarbetare som hade förmånen att arbeta med honom kan kort sammanfattas på följande sätt: genuint kompetent, förstående samt med en förmåga att göra det mesta möjliga med de till buds stående medlen.

För Sjöfartsverket

chef Bottenhavets Sjötrafikområde

Mer läsning

Annons