Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialdemokratin bör veta vart vi är på väg

Annons

Frihet, sammanhållning och tillförsikt

Efter höstens valnederlag tillsatte S fyra särskilda arbetsgrupper, som ska gå till botten med orsakerna. Detta är förstås fullt rimligt. Samtidigt är det viktigt att frågan inte göms undan.

Strävan att vända på alla stenar får inte leda till att omprövningen uteblir. Utan dröjsmål behöver partiet återuppta det slags djupgående debatt, som aldrig borde ha tillåtits avstanna, framhåller Morgan Johansson (LO-tidningen 15/10) som leder en av grupperna.

Vad alla redan inser, utan något några grupper påpekar detta, är att S behöver ta igen vad som under 30 år har försummats. Strävan måste vara att tydliggöra och dra slutsatser av vart arbetsmarknaden och samhällsbyggandet faktiskt är på väg.

En fruktbar infallsvinkel på detta ger boken ”Underbara dagar framför oss – en biografi över Olof Palme”, som är skriven av historiken Henrik Berggren och kom i september. Läsningen av dennes breda framställning levandegör tre huvudsynpunkter.

Frihet för den enskilde ska gälla inte bara i teorin utan också i praktiken. Denna första idé bör genomsyra allt och alla. Såväl kvinnor som män ska kunna forma sina egna liv – bo var de vill, arbeta med vad de vill, leva med vem de vill och kunna förena arbete och familj.

Partiets andra grundidé är sammanhållning. Faktisk frihet kräver mer än specialåtgärder för ”svaga grupper”. Under livets gång är var och en av oss inte bara yrkesverksam utan även ung, gammal, sjuk och arbetslös. Bäst blir samhället om alla är med och ställer krav för sina egna barn, sin egen ålderdom och sin egen möjliga sjukdom och tänkbara arbetslöshet.

Den tredje grundpelaren, slutligen, är tillförsikt. Socialdemokratin drömmer sig inte tillbaka utan är framåtblickande. Tillvaron går att begripa och den går att förändra till det bättre med ledning av gjorda erfarenheter.

Vad det nu handlar om är att tillämpa denna tredelade analys på vad som har inträffat under de senaste 30 åren och vad som kan förväntas ligga framför oss när världens ekonomier allt mer flätas samman.

På vad sätt och i vilka avseenden påverkas den individuella friheten? Hur stark är tendensen att vilja pressa tillbaka integritet, civilkurage och sammanhållning för att kunna konkurrera på världsmarknaden?

Hur långt har högerkrafterna lyckats driva in en kil mellan oss som ”betalar” och oss som ”lever på bidrag”, det vill säga pensionärer, barnfamiljer, sjuka, arbetslösa och studerande?

Vad händer med den grundläggande tillförsikten? Vilka människor är det som fruktar att bli övergivna, när högerpolitiken inriktas på att ställa grupp mot grupp?

Sverker Gustavsson
professor i statskunskap vid Uppsala universitet

Annons