Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sorg för bortslarvade miljoner

Jag kan inte komma ifrån att det jag såg och pekade på också varit fullt möjligt för kommunledning/chefer att se, skriver Elisabet Lindelöf.

Annons

Sandviken kan ha förlorat 6 till 7 miljoner per år för att ha missat redovisa samtliga kommunens kostnader för LSS.

Under min tid som ordförande för handikappnämnden upplevde jag och påtalade också gång på gång att kommunen betalade för mycket till LSS utjämningssystem.

Den höga avgiften kopplade jag till att kommunens kostnader för boende enligt LSS låg långt under riksgenomsnittet och ansåg därför att det var bättre att höja kvaliteten i boendet och tillskapa fler gruppbostäder än att skicka pengarna till Stockholm.

Kommunledning/chefer höll inte med utan menade att den höga avgiften berodde på att vi hade relativt få tillhörande LSS personkrets i kommunen. Man ansåg dessutom att behoven var väl tillgodosedda och såg inget klart samband mellan kommunens kostnadsnivå och avgift/bidrag från systemet och menade dessutom att det vore horribelt om kommunerna började höja kostnaderna för att den vägen sänka avgiften.

Så fortsatte man glatt från kommunledningen att låta miljonerna rulla till Stockholm samtidigt som man stramade åt och skar ner alltmer inom handikappomsorgen.

Nu vet vi att kommunen betalade för mycket till utjämningssystemet, kanske 30 miljoner och att min iakttagelse var korrekt!

Kostnaden har inte påverkat handikappomsorgen direkt, men indirekt har den fått verksamheten att framstå som mer kostsam än den i själva verket varit. Vilket i sin tur kan ha lett fram till att onödigt hårdhänta besparingar drabbat verksamheten de senaste åren.

Slarvet kan ha kostat LSS personkrets deras flitpeng, denna viktiga guldkant i livet. Det kan ha kostat dem Dalbacken, huset byggt av landstinget för daglig verksamhets brukare och egentligen helt nödvändigt för en utvecklande utveckla daglig verksamhet.

De 170 000 verksamheten påstod sig spara ryms många gånger om i de miljoner som i onödan skickats till Stockholm varje år. Möjlighet till sysselsättning för äldre utvecklingsstörda är borta och gruppbostädernas traditionella sommarresor till till exempel Dalarna har också dragits in.

Detta är några exempel på väldigt mycket mer som hänsynslöst skurits ner, försämrats och tagits bort inom handikappomsorgen de senaste åren. Självklart har detta inte gått obemärkt förbi, utan har skapat mycket stor oro, upprördhet och bedrövelse hos berörd personkrets och deras anhöriga.

Vad man däremot inte gjort från ansvarigas sida, men som borde tagits tag i för flera år sedan, har varit att utreda den höga avgiften till utjämningssystemet.

Hade man, i stället för att leta småsummor, gjort som jag föreslog dåvarande kommunalråd 2005, satt av en person som noga gått igenom utjämningssystemet alltifrån kommunens redovisning till dess utfall hade man också upptäckt de missade kostnaderna för boendet på Höghammar med mera.

Ekonomichefen Kerstin Ryding säger i TV4:s nyheter att medborgarna säkert är glada att man nu hittat de här pengarna. Det kanske de är. Men jag känner sorg. Jag kan inte komma ifrån att det jag såg och pekade på också varit fullt möjligt för kommunledning/chefer att se. Men man var inte intresserad.Före detta ordförande i handikappnämnden Sandviken

Annons