Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Direktrapporteringen - med massor av kommentarer

Strax före klockan 21.00 fick Brynäs en ny ordförande när Bo Bylund valdes efter en sluten omröstning. 237 röster avgavs, 3 var blanka.
Bosse Bylund fick 152 röster medan Jan Reander fick 82.

Annons

 - Det är ett hedersuppdrag att bli ordförande i Brynäs, en förening som jag har älskat i många år.

- Jag ska driva på föreningen i den riktning som vår vision anger. Det är viktigt med tydliga mål, som att ha en stabil ekonomi och en gemensam värdegrund att stå på.

- Inte minst måste vi alla nu dra åt samma håll, sa Bosse Bylund i sitt tacktal.

ÅRSMÖTETS VIKTIGASTE PUNKTER

ORDFÖRANDEPOSTEN - så gick det till

Ordförandevalet har tagit en dramatisk vändning.

Alla 238 röstberättigade försöker nu rösta, och det kommer att ta lång tid. Först ställde sig alla i en lång kö, men mötets ordförande Anders Frank läser nu upp röstlängden en och en - så att alla går fram och röstar.

Det märks att det här är extraordinärt. Ingen var begärd på en sluten omröstning om ordförandeposten.

Jan Reander till vår reporter:

- Jag har nog ingen chans att bli ordförande. Men jag tvekade inte en sekund över att ställa upp. Jag blir inte ledsen om jag inte vinner.

- Jag gör det här för att människor som jag litar på.

- Skulle jag vinna bosätter jag mig i Gävle!

Ingen verkar dock veta hur det ska gå. Många anställda i Brynäs IF är oroliga och säger sig ha dåliga vibrationer.

Det surras ordentligt i kön, och de som röstat står i klungor och pratar.

När alla har röstat är det dags för rösträknarna att göra sitt. Troligen kommer det att bli ett längre avbrott under rösträkningen som görs av de valda Mats Bokström och Håkan Pettersson.

Nu frågar Anders Frank om det finns några som inte har röstat. Men inte.

Rösträkningen pågår längst ned i lokalen av Bokström och Pettersson.

Klockan är 20.45, och runt 21.00 kommer troligen resultatet.

SÅ HÄR INLEDDES ORDFÖRANDEVALET

Punkt 12. Val av ordförande.

Paul Eriksson tar mikrofonen, och berättar om valberednings arbete och talar om att analysen av läget är väl känd.

Eriksson talar om risken att diskussioner förs i i skymundan. Han säger att det är turbulent i föreningen.

Han säger att den resa Brynäs gjort i lokalpressen i veckan är inte bra för Brynäs.

Han uppmanar alla medlemmar att ställa upp på valberedningens förslag.

Han ber Bosse Bylund, ordförandekandidaten, presentera sig - och denne har nu mikrofonen.

Denne berättar om sig själv, sin karriär och sitt förhållande till Brynäs.

Hans Sträng begär ordet, avbryts av ordförande Frank - men påtalar att han är sin egen valberedning och därför ska få argumentera.

Det får han, och kommer in på namnet Jan Reander.

Sträng argumenterar, och säger att Jan Reander bör bli arbetande styrelseordförande. Sträng säger att Reander har en vinnarskalle.

"Tänk till nu, medlemmar - det här är för Brynäs bästa"

Sträng föreslår sluten omröstning.

Frank säger att Jan Reander måste få bekräfta att han ställer upp som kandidat. Reander har nu ordet, har mikrofonen och talar.

Reander säger att medlemmarna bestämmer. Han säger att det stått en massa osanningar om honom i media och att det inte stämmer.

"Det här är för Brynäs bästa", säger Reander - och får applåder.

SÅ HÄR BÖRJADE ÅRSMÖTET

18.15: Ordförande Christer Sundin håller just nu inledningsanförande, och beklagar att turbulensen i media inte är bra för Brynäs.

 Sundin går igenom året, såväl det sportsliga och det ekonomiska. En dålig start i elitserien slutade i alla fall med seger i kvalserien, säger han.

Han berättar om hur styrelsen har jobbat med ekonomin, och konstaterar att det varit ett tufft år.

Han pratar nu om svensk hockeys framtid, och det handlar om rysk hockey och Champions League. Resonemanget förs in på Pavel Brendl.

Sundin ger ett mycket bra intryck, där han står med mikrofonen på en liten scen längst fram i korridoren.

Nu plockar han fram dagordningen.

Någon ropar att man ska tända upp i lokalen, och det gör man.

Årsmötet är igång på allvar.

Punkt 1-3: 238 personer får rösta vid årsmötet enligt röstlängden, och mötet godkänner utlysandet och fördragningslistan. Det är troligen rekord för ett årsmöte.

Punkt 4 Anders Frank, vd för Mellansvenska handelskammaren väljs att sitta ordförande och Fredrik Molander från Gästriklands ishockeyförbund blir sekreterare.

Punkt 5. Till protokolljusterare väljs Urban Sjölander och Karin Gustafsson.  Till rösträknare väljs Mats Bokström och Håkan Pettersson.

Punkt 6 a och b Hans-Göran Karlson läser nu upp verksamhetsberättelsen, som kommer att kommenteras i efterhand.

Samma sak kommer att sk med förvaltningsberättelsen.

Anders Frank efterfrågar om verksamhetsberättelsen. Inga kommer

Nu drar Karlsson förvaltningsberättelsen.

Nu kommer en fråga, kommentar krävs till den upptagna goodwillposten

Karlsson drar den story Sporten berättat om i lördagens och söndagens tidning.

Frågeställaren är nöjd med den förklaringen Karlsson ger.

Fråga kommer om personalkostnader 56 miljoner i moderföreningen. Hänvisning till not 3. frågan handlar om skillnader mellan personalkostnader på olika delar i årsredovisningen.

Det blri tyst en stund.

Revisorn Per Mårsell och säger att siffrorna stämmer, men att det faktiskt är en skönhetsfläck i årsredovisningen.

Frågeställaren är nöjd.

Men nu kommer Hans Sträng! Det går ett sus genom lokalen. Han berättar om när han kom till stan för elva år sedan, och berättar om sitt förhållande till Brynäs. Man märker att han kommer att prata mycket i kväll.

Hans frågar om Jonas Sundqvist finns i lokalen. Denne reser sig, och Sträng vill ta upp dennes insändare.

Han avbryts av ordförande Frank, som säger att det är fel tillfälle för debatt. Nu handlar det om ekonomin.

"Kom till frågan istället" ropar någon.

Nu går Sträng in på en avvikelse i fjolårets årsredovisning.

Frank avbryter igen och säger att dagordningen måste följas, men Sträng säger att det är dags nu.

Diskussion. Frank hänvisar till övriga frågor.

Sträng sätter sig ned, men tänker återkomma! Han påpekar dock att Hans-Göran Karlsson har angett fel negativt belopp.

Punkt 8 Revisorn Mårsell läser revisionsberättelsen, och förordar ansvarsfrihet.

Årsmötet svarar ja.

Punkt 9 Årsmötet fastställer sedan medlemsavgifterna som oförändrade.

Punkt 10: Hans-Göran Karlsson drar verksamhetsplanen för 2008-09.

En fråga kommer varför man i kommande år sätter  6250 personer i snitt i budget, undrar man hur mycket snittpriset är för biljetter.

137 kronor svarar Hans-Göran Karlsson.

Det var verksamhetsplanen.

Nu drar Hans-Göran Karlsson den kommande budgeten.

Där finns ett  rörelseresultat på 15,1 miljoner kronor, som käkas upp av avskrivningar och räntor och ger en vinst på 0,5 miljoner kronor.'

Årsmötet fastställer verksamhetsplanen.

Punkt 11: Motion om att Brynäs ska spela i träningsmatcher i södra Sverige.

Ordförande Sundin svarar att man ska titta på det till nästa träningsmatch period hösten 2009.

 

 

Mer läsning

Annons