Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: "Intrigerande kuppmakare i Brynäs IF"

Måndag kväll är det åter dags för årsmöte i Brynäs IF. En på många sätt turbulent säsong slutade med fortsatt elitseriestatus. Nu fortsätter turbulensen och för vilken gång i ordningen?

Annons

Nu när vi som mest behöver samling för att kunna skapa möjligheter och kraft att ta upp kampen med de bästa lagen i Sverige! Som medlem i föreningen undrar jag självklart vad det är för krafter som återkommande skapar oro runt och i föreningen. Vad finns det för bakomliggande orsaker?
Ett medlemskap i snart hundraårsjubilerande Brynäs innehåller både rättigheter och skyldigheter. Tyvärr verkar en grupp medlemmar i sitt upplevda utanförskap tycka att medlemskapet bara innehåller rättigheter och att deras meriter från Brynäs, Tre Kronor och NHL rättfärdigar ljusskygga arbetsmetoder.

Vid årsmötet 2006 valdes Jan Reander in i styrelsen efter en noga planerad kupp som hade en frontman. Under Reanders tid i styrelsen, inför föregående års årsmöte och efter hans avhopp ur styrelsen i november förra året har föreningen och dess verksamhet omgetts av oroligheter och ryktesspridning, vilket kraftigt skadat föreningen och dess varumärke.
Återigen upplåter nu Jan Reander sitt namn att förknippas med intriger och oroligheter utan att ta avstånd från de uppgifter som florerar i media. Med några enkla svar på medias frågor kan han undanröja alla frågetecken och bereda väg för en städad, förtroendeingivande och demokratisk process. Men han väljer att inte ta chansen att berätta om det finns någon substans i ryktena som säger att han skall föreslås som heltidsarbetande och avlönad styrelseordförande i Brynäs.
Jag tolkar det som att han har något att dölja och att det finns ett syfte med att inte bekräfta eller dementera de uppgifter han erbjuds att kommentera i media. Är det hans uppdragsgivare som inte vill synas offentligt?

Frontmannen ryktas i media denna gång vara Hans Sträng, en företagare från Gävle. Även Sträng väljer att ducka för medias frågor och anser tydligen inte heller att det är intressant för medlemmarna att ta del av hans analys och förslag. Denna gång handlar det om att göra Jan Reander till styrelseordförande. Det är tydligen viktigare än offentliga analyser och förslag. Varför vågar han inte stå för sina åsikter offentligt?

Bakom de lydiga redskapen Sträng och Reander står den f.d. Elitkommittén, bestående av medlemmar med meriter från Brynäs glansdagar, Tre Kronor och NHL, och som under förödmjukande former fick sparken från Brynäs 1991. Deras bitterhet och upplevda utanförskap verkar inte har bearbetats under de sjutton år som gått sedan dess och det kan man naturligtvis reflektera över, men det är trots allt intressantare att diskutera de effekter deras handlingar och metoder leder fram till samt vilka konsekvenser deras agerande får för den förening de är medlem i.
Varför vågar inte f.d. Elitkommittén och dess anhängare föra en debatt i offentlighetens ljus till gagn för föreningen och dess medlemmar?

Förmodligen gör de kopplingen mellan stark man och Brynäs storhetstid på 60- och 70 talet. Det är i så fall en pinsamt förenklad analys. Att jämföra förutsättningarna för elithockey nu med hur det såg ut för trettio eller fyrtio år sedan är både naivt och okunnigt. Dagens företag, Brynäs IF, har inte många likheter med gårdagens kvartersförening när det gäller drift, ledning och styrning. Omvärlden och förutsättningarna att konkurrera är helt annorlunda nu jämfört med då. Al
Dåtidens starke man, Thure Wickberg, hade dessutom klokheten att omge sig med personer som kompletterande honom, annars hade aldrig Brynäs klarat att utvecklas till den framgångsrika förening som nu tyvärr sedan en tid tillbaka är utsatt för intriger och kuppförsök.
Att sedan låta Thure Wickbergs namn spela på samma planhalva som Jan Reander gör ju att jag inte vet om jag skall skratta eller gråta. Det är svårt att tro att Brynäs som förening byggts upp av de metoder som Jan Reander gillar. Är det därför det inte blir någon offentlig debatt om Reanders kandidatur?

Valberedningen har att bereda val inför årsmötet och deras uppdrag sträcker sig över hela verksamhetsåret och följer verksamheten på nära håll under den tiden.
Den f d Elitkommittén tycker uppenbarligen att de har ett bättre underlag för medlemmarna att gå till beslut på, men vi får inte veta hur deras underlag ser ut. Varför? Vi får bara ryktesvägen ett namn, Reander, som dessutom inte imponerat under tiden han suttit som medlemmarnas företrädare i Brynäs styrelse. En stark ledare borde ha förmågan att få andra att lyssna, men Reander själv har i intervjuer uppgett att en av orsakerna till hans avhopp var att ingen i styrelsen lyssnade på honom. Vad är det som säger att hans ledarskap räcker till om han nu skulle väljas till styrelseordförande?
Styrelsen arbetar med majoritetsbeslut och där krävs det också att få alla med på vagnen för att skapa effektiva beslut och klara mandat i föreningens arbete. Baserat på det jag läst om Reander, delvis i hans egen bok, framstår det som att Reander är en person som ofta hamnar i tvister och konflikter. Den bilden stärks av hans agerande i Brynäs. Att ställa upp som kandidat i kuppförsök vid ett tillfälle tycker jag är tillräckligt för att avslöja vilka ljusskygga metoder han gillar. Att sedan under buller och bång hoppa av sitt uppdrag gör inte saken bättre.

Jag frågar mig som medlem i Brynäs IF varför den f.d. Elitkommittén, Sträng och Reander inte väljer att offentligt föra debatten om Brynäs utveckling. Den enda anledningen jag ser att det ligger önskemål om personlig vinning bakom deras agerande. Det hör inte hemma i en förening som Brynäs IF!

I föreningens stadgar, § 11, står bl.a. följande att läsa: ”Medlem får inte uteslutas ur Brynäs IF av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen."

Nu får det vara slut på intriger och kuppförsök i Brynäs IF! Agerandet av f.d. Elitkommittén, Hans Sträng och Jan Reander måste få konsekvenser!
Annars kommer det aldrig att bli nåt stopp på dessa intriger och kuppförsök.
De ovan nämnda har motarbetat föreningens verksamhet och ändamål samt uppenbarligen skadat föreningens intressen!
Styrelsen i Brynäs IF kommer därför att få ett brev på sitt bord där de ovan nämnda enligt föreningens stadgar, § 11, begärs uteslutna som medlemmar i Brynäs IF! Det är sedan upp till Brynäs IF:s styrelse att visa den handlingskraft som tar föreningen in i framtiden!

Jonas Sundqvist, medlem 6857

Mer läsning

Annons