Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stärk skolan genom ökad samverkan

Den svenska skolan är inte så dålig som debatten kan ge intryck av, men den är verkligen inte så bra som den borde vara. Skolan ger inte alla elever den start i livet de behöver.

Annons

En av åtta niondeklassare lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet – inför sommarlovet i år motsvarar det 11 000 elever.
Som arbetsgivarorganisation för landets kommuner har vi på SKL en viktig roll i arbetet att utveckla skolan. För oss är det självklart att huvudmännen ska ta ansvar för att varje skola har ett bra ledarskap och att det finns höga och tydligt formulerade förväntningar på alla som är verksamma i skolan, både lärare och elever. Kännetecknande för de kommuner som lyckas bra med skolan är att de har engagerade lokalpolitiker och skolledningar och att dessa har en bra samverkan med lärarna. Skolfrågor behöver finnas på dagordningen på varje kommunstyrelsemöte!

För att stärka skolan arbetar vi bland annat för att:
Elevernas resultat ska vara i fokus. Vi tar därför årligen fram Öppna Jämförelser av grund- och gymnasieskolans resultat. Vi genomför en femårig mattesatsning, för att höja kunskapen i matematik för alla elever. Särskilda matteteam kommer att besöka kommuner och skolor som vill ha stöd i arbetet med att förbättra sina resultat.
Skickliga lärare ska ha bra lön. Läraravtalet från 2010 ger möjlighet för skolorna att höja de bästa lärarnas löner. Dessutom innebär avtalet att lärare kan få upp till ett par tusen kronor extra per månad, utöver det vanliga påslaget, för dem som går in i ett nytt avtal med en förändrad arbetsorganisation.

Sprida kunskap och erfarenhet. Över hela landet finns det skolor som har gått från att vara dåliga exempel till att bli goda föredömen. Med början i höst kommer SKL att erbjuda kommuner att få ett besök av ett särskilt team som består av skolledare som har lyckats särskilt väl att utveckla sina egna skolor. Med detta team vill vi visa att det går att förändra mycket till det bättre inom ramen för nuvarande regelverk och med samma resurser som idag.

Stärk rektorernas roll. Tillsammans med Rektorsakademin kommer SKL att starta en avancerad rektorsutbildning. Syftet är att vi ska få en ledarskapsutbildning som är specialanpassad för rektorer och som har en tydlig verksamhetsförankring.
Huvudfrågorna för alla oss som på olika sätt har ansvar för skolan är hur lärarrollen kan utvecklas, hur alla elever ska nå skolans mål utifrån sina behov och hur vi använder de betydande resurser som skolan har idag på bästa sätt. En sådan diskussion vill SKL föra tillsammans med staten, lärar- och skolledarorganisationerna samt med friskolorna.
Med mer av ömsesidig självkritik och mer av konstruktiv samverkan kommer vi att kunna åstadkomma väsentliga förbättringar i den svenska skolan.
Anders Knape ordförande
Sveriges Kommuner och Landsting


Martin Stockenstrand

Bitr pressekreterare och omvärldsbevakare
Avd för kommunikation

Mer läsning

Annons