Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Större lönespridning är mer rättvist

Annons

I en färsk undersökning från Silentium där 1120 svenskar i varierande åldrar är tillfrågade svarar 5 av 10 att den egna prestationen är det som främst borde påverka en positiv löneutveckling.

Det kan jämföras med att 3 av 10 tror att egna prestationen är det som faktiskt främst påverkar vilken lön man har efter skatt. Det är således stor diskrepens mellan hur svenskarna tycker att det borde vara och hur de tycker att det faktiskt är.

Det är inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor eller mellan olika åldersgrupper. Bilden är tydlig att svenskarna anser att prestationen borde ge större utslag i löneutveckling än vad som är fallet.

Arbetsmarknadens parter står inför stora utmaningar. Kollektivavtalen måste upplevas som mer rättvisa och motiverande. Det framförhandlade löneutrymmet som hamnar i lönepotter behöver ge förutsättningar för ökad lönespridning. Om kollektivavtalen målas i alltför grå färgtoner utan markerade färgstråk riskerar förtroendet för kollektivavtalen att undergrävas.

I den politiska och mediala debatten möts ofta lönestatistik som visar på ökad lönespridning med upprördhet. Men vare sig medarbetare eller chefer känner igen sig i den offentliga beskrivningen om lönespridningen och de individuellt satta lönerna.
För en chef finns det få saker som är lika svåra som att sätta rätt löner för sina medarbetare.

Begreppet rättvisa är subjektivt och en lyckad lönesättning handlar om att skapa acceptans hos såväl enskilda medarbetare som hos kollektivet för slutresultatet. Dåliga chefer kan gömma sig bakom centralstyrda kollektivavtal med ett litet utrymme att fördela och med höga garantinivåer för alla. Lönesättningen blir då enklare men mer orättvis.

Bra chefer vill lyfta fram och belöna dem som anstränger sig mer och som därigenom skapar förutsättningar för att bolaget ska utvecklas och växa vilket på sikt kommer alla till del. Arbetsmarknadens parter borde stå på rättvisans sida, för allas skull.


Johan Talenti
Vd, Silentium AB
 

Mer läsning

Annons