Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svar från Svea Vind Offshore: Kraftverken är viktiga för framtida behov

Det är bra att boende och fritidsboende på Iggön tar emot information om planerna på havsbaserad förnybar energiproduktion. Samråd pågår. Bolaget Svea Vind Offshore tar emot synpunkter och besvarar frågor.

Bolaget har återkommande annonserat i lokala tidningar och också informerat om planerna i olika artiklar. Det är viktigt att den informationen de får är begriplig för alla och envar. 

Samråd gällande utvecklingsplanerna har skett i etapper där vikt har lagts vid att lyssna in olika intressen för att utröna vilket område som är aktuellt ansöka om. Flera samrådsmöten har tidigare hållits med myndigheter, företrädare för kommunen och berörda organisationer.

LÄS OCKSÅ: Vindkraftsplanerna: Blir det Jungfrukusten som får ta smällen?

Möte dit allmänheten bjudits in har tidigare skett efter att annons satts in i de lokala tidningarna cirka två veckor innan mötet. Möten där boende längs med kusten har bjudits in har hållits hösten 2017 och under 2016. I Norrsundet hölls samrådsmöte för boende senast den 26 oktober 2017.

Den 23 mars kontaktades företrädare för en ideell fritidsförening på Iggön och det beslutades att möte skulle hållas lördagen den 14 april i skolan på Iggön. Underlag skickades ut med inbjudningar den 4 april. Inbjudningar gavs också på Iggö fritidsförenings Facebooksida liksom på fyra olika anslagstavlor på Iggön.

På Samrådsmötet den 14 april deltog 43 personer varav 37 skrev upp sig på deltagarlistan. Protokoll med närvarolista har skickats ut till deltagare men också till andra som har bett om det. Samrådet och tid för att yttra sig pågår till 10 maj men den som behöver längre tid har blivit informerad om att det går bra att kontakta bolaget så medges förlängning. Det har inkommit synpunkter där oro för det visuella har framkommit. Fler samrådsmöten har erbjudits och fotomontage tas fram. 

I dag har Sverige den el som landet behöver. Planerna för havsbaserade vindkraftsprojekt i Gävlebukten är viktig för framtida försörjningsbehov.

Det stämmer att de vindkraftsmodeller som förväntas ge bästa möjliga teknik vid tiden för anläggandet kommer att bli höga, från cirka 220 meter upp till 325 meter i totalhöjd. Det är rotorns storlek (diametern) som bidrar till höjden och avståndet som krävs mellan vindkraftverken så att de inte vakar varandra. Det blir cirka en till 1,5 km mellan vindkraftverken. Vindkraftverken kommer att synas från land från Iggöns norra sida samt för boende med fri havsutsikt mot projektområdet.

I dag har Sverige den el som landet behöver. Planerna för havsbaserade vindkraftsprojekt i Gävlebukten är viktig för framtida försörjningsbehov. I takt med att gamla kärnkraftverk fasas ut samt att industrin elektrifieras och transporter ställer om, behövs stor elproduktion i framtidens Sverige. För att klara de stora kommande kraven behövs havsbaserad vindkraft.

När havsbaserade vindkraftsprojektet utanför Sveriges kust får tillstånd och sedermera byggs, så kommer det vara baserat på att det är en lönsam långsiktig investering som dessutom är bra för miljön och skapar gröna jobb.

Det går bra att kontakta oss på info@sveavindoffshore.se om frågor eller synpunkter. Detta är en del i samrådet inför att ansökan ska lämnas in. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse och bifogas ansökan.

Maria Brolin

Ansvarig för projektutveckling, Svea Vind Offshore

LÄS OCKSÅ:

Världens högsta vindkraftverk kan byggas i Gävle:"ska Gävlekusten säljas till utländska investerare?"

"Montera laserljus på vingarna på vindkraftverken som återspeglar norrskenets spektra"

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare