Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svar till: Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder

Docent Olle Johansson vid Karolinska Institutet och Mats Dämvik m.fl. har skickat insändare till ett stort antal lokaltidningar i Sverige, däribland Arbetarbladet. Deras insändare innehåller vilseledande information om ”mobilstrålning” och hälsorisker.

Annons

Det är djupt beklagligt när en docent vid Karolinska institutet larmar om allvarliga hälsorisker utan att ha vetenskapligt stöd för sina påståenden.
Korrekt är att ”mobilstrålning” är detsamma som låga nivåer av radiovågor. Den typen av radiovågor har vi haft i vår närmiljö i över 50 år utan att några skador kunnat iakttas.

Olle Johansson har tidigare gjort sig känd för sitt lättvindiga sätt att larma om hälsorisker. Han har hävdat att galna kosjukan orsakas av mobiltelefoner: ”…. det måste betraktas som högst troligt att galna kosjukan helt enkelt beror på mikrovågsstrålningen från mobiltelefoner och andra apparater” (Aftonbladet 010312). Tillsammans med Örjan Hallberg, en annan av insändarskribenterna, påstår Olle Johansson att det ökande antalet fall av hudcancer i Sverige orsakas av radiovågor från

FM-radiostationer. Nu påstår han att stress och depressioner hos barn och ungdomar orsakas av vanliga trådlösa datornätverk. Samtidigt får Olle Johanssons egen forskning underbetyg i en granskning utförd av Vetenskapsrådet (Rapport 2004:6).
Som stöd för sin argumentation att det finns hälsorisker med radiovågorna från mobilmaster hänvisar insändarskribenterna till the BioInitiative Report. Men BioInitiative Report är inte en seriös vetenskaplig sammanställning utan består till stor del av studier som valts ut för att passa författarnas syften. Det statliga holländska hälsorådet (Gezondheidsraad), bland många andra, har granskat BioInitiative Report. De konstaterar att den inte ger något underlag för att ändra riskbedömningen för elektromagnetiska fält.
I sin senaste insändare i Arbetarbladet, den 23 februari, ber skribenterna mig att förklara Strålsäkerhetsmyndighetens inställning till våra allmänna råd, försiktighetsprincipen och EU-rätten.
Våra allmänna råd om allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält ska vara vägledande när strålskyddslagen tillämpas. Men Strålsäkerhetsmyndigheten påstår inte, som insändarskribenterna tycks tro, att våra allmänna råd i sig skulle vara en tillämpning av försiktighetsprincipen. Strålsäkerhetsmyndigheten tillämpar försiktighetsprincipen om det finns en vetenskapligt grundad misstanke om hälsorisker under gällande gränsvärdesnivå. Det är just därför som vi rekommenderar försiktighet både för lågfrekventa magnetfält och användning av mobiltelefon.

Lars Mjönes, Strålsäkerhetsmyndigheten

Annons