Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svårt att tillgodose ridklubbarnas behov

Vi har full förståelse för att medlemmar i fältrittklubben och även de andra klubbarna är frustrerade över att nödvändiga åtgärder för ridsporten inte kunnat genomföras, skriver Styrgruppen för ridsporten

i sitt svar till Gävle Fältrittklubb.

Annons

Arbetet med att tillgodose ridklubbarnas behov i Gävle kommun är komplicerat. De problemställningar som kommunen tillsammans med ridklubbarna i första hand brottas med är att hitta en ny placering som ersättning till ponnyklubbens utdömda anläggning på åsen
i Valbo samt att säkerställa att nationell tävlingsverksamhet även fortsättningsvis kan bedrivas i Gävle kommun genom att bygga ett nytt ridhus placerat vid ridsportanläggningen i Lervik.

Prioritet 1 i delprojekten är en ny anläggning för ponnyklubben samt ett nytt ridhus
i Lervik. Prioritet 2 är den av fältrittklubben ägda anläggningen. Prioritet 3 är islandshästklubben Gyda.

De avsatta 80 miljonerna, som i sig själv är en mycket stor satsning på ridsporten i Gävle kommun, räcker tyvärr inte till att tillgodose alla behov.
I det rådande ekonomiska läget är det inte heller möjligt att få mer medel. Ny prövning av medlen i projektet kommer att ske inför budgetåret 2011, vilket även fältrittklubben informerats om. Från tjänstemannahåll är avsikten att lyfta fram behoven enligt prioritet 1 och 2.1. Hur kommer det sig att Gävle kommun kan satsa på en anläggning i Lervik när Gävle Ryttarsällskap äger del av anläggningen?
I Lervik äger Gävle kommun marken samt flertalet av byggnaderna. Förslag om renodling av ägandet samt ansvaret för byggnaderna utreds nu och kommer inom de närmaste veckorna börja diskuteras med klubben.

2. Vilket ytbehov har ponnyklubben?
Ytan hagar som erfordras för varje häst är satt till 0,1 hektar. Antalet hästar på anläggningen är planerad till 40 stycken med utbyggnadsmöjlighet för ytterligare tio. Areabehovet för hagar blir därmed 5–8 hektar exklusive ytor för byggnader och övriga anläggningar.

3. Varför får GRS och ponnyklubben varje del av sina önskningar tillgodosedda?
Så är inte fallet utan även deras behov är mycket större än vad kommunen i dagsläget kan tillgodose.

4. Varför en helomvändning sedan beslut i kommunstyrelsen juni 2007?
Beslutet i kommunstyrelsen innebar:
– att ponnyklubben lokaliseras till Sofiedal.
– att tävlingsanläggning förläggs i Lervik.
Beslutet om att förlägga tävlingsanläggningen
till Lervik kvarstår men beslutet att lokalisera ponnyklubben till Sofiedal behövde omprövas därför att:
– ponnyklubben vill inte flytta till Sofiedal.
– med en fördubbling av antalet hästar i området har ett motstånd från en del markägare i området växt fram.

Vi har full förståelse för att medlemmar i fältrittklubben och även de andra klubbarna är frustrerade över att nödvändiga åtgärder för ridsporten inte kunnat genomföras. Vi som tjänstemän för-
söker lösa detta på bästa möjliga sätt.Kultur och Fritid,

Bygg och Miljö,


och
Gavlefastigheter

Mer läsning

Annons