Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra

Sverige har fått en ny säkerhetspolitisk rapport “Vägval I en globaliserad värld”; en omvärldsanalys med beskrivningar av viktigare förändringar globalt, för närområdet, samt med bedömningar och konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. I bred samsyn mellan riksdagens partier, lett av Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg, är Sveriges fortsatta säkerhetspolitiska resa; den solidariska säkerhetspolitiken. Sverige bygger numera säkerhet tillsammans med andra. Sverige är aldrig längre ensam.
Försvarsberedningens säkerhetspolitiska bedömningar är i dagarna inlämnade till regeringen och under sommaren får beredningen nya anvisningar till en försvarspolitisk rapport. Dessa båda utgör sedan viktiga underlag till Försvarsbeslut 2015. Försvarsberedningen utses av regeringen utgör ett forum för konsultationer för bred demokratisk samsyn.
Försvarsberedningen konstaterar att globaliseringen fortsätter att skapa nya möjligheter och har på många sätt i grunden förändrat världen. Kärnan i globaliseringen är handelsflöden. Den globala utvecklingen präglas av en pågående tyngdpunktsförskjutning mot Asien. Utvecklingen inom teknik, vetenskap, ekonomi och säkerhetspolitik går allt snabbare. Hot mot vår säkerhet kan vara terrorism, organiserad brottslighet, avbrott i vitala system och flöden, cyperhot, ekonomisk kris, politisk och religiös extremism, hot mot demokrati och rättsystem, socialt utanförskap, migrationsströmmar, hot mot värderingar, klimatförändringar, naturkatastrofer och pandemier samt väpnat angrepp.
Försvarsberedningen framhåller att Europa upplever den säkraste och fredligaste situationen på vår kontinent på många hundra år. Andra delar av världen lider av krig och konflikter. Begränsade resurser, vatten, mat och odlingsbar mark, kommer att öka risken för inomstatliga konflikter. Många av utmaningarna är gränslösa till sin natur. Mellanöstern och Sydasien står inför flera interna och externa problem.
Norden och Östersjöregionen präglas av stabilitet, dialog och samarbete. De övriga länderna i vår region står inför likartade utmaningar som Sverige. Det är därför ett svenskt intresse att fördjupa samarbetet med länderna i vår region däribland de baltiska staterna och Ryssland. Den politiska utvecklingen i Ryssland får allt tydligare auktoritära drag. Den politiska viljan i Moskva är att fullfölja det ambitiösa militära moderniseringsprogrammet. Försvarsberedningen konstaterar att detta sammantaget ökar osäkerheten jämfört med 2007. Samtidigt brottas Ryssland med en rad allvarliga problem t.ex. korruption, eftersatt infrastruktur, problematisk demografisk utveckling och att de sociala klyftorna i samhället ökar.
Internationella samarbeten inom ramen för FN, EU, Nato och det nordiska samarbetet skall var och en för sig fördjupas och utvecklas för att kunna möta framtidens hot mot vår säkerhet. Ett fördjupat nordiskt samarbete är viktigt och vidare föreslås ett breddat och fördjupat försvarssamarbete med de Estland, Lettland och Litauen. Den solidariska säkerhetspolitiken utgör grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Sverige är solidariskt med andra och står inte längre ensamt inför hoten och utmaningarna.
Försvarsberedningen konstaterar att utvecklingen idag sker med högre hastighet och är mer komplex och svårförutsägbar än 2007. Framtiden blir allt svårare att förutsäga.
Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsberedningens ordförande