Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tekniksatsningarna i Gävleborg ska bli ett föredöme

Annons

Av industrins medarbetare i Gävleborg är mer än var femte verksam inom skogsnäringen. Det överträffas bara av tre län och i jämförelse med Sverige som helhet är andelen här dubbelt så hög. Fortfarande finns det en betydande potential, exempelvis inom hållbart träbyggande. Trots denna starka förankring inom skogsindustrin uppvisar länets näringsliv en imponerande bredd.
Kompetenta medarbetare, skickliga entreprenörer och en mångfald av små, medelstora och stora företag har lett till en i huvudsak positiv utveckling, men denna utveckling är inte en gång för alla given. Gävleborg måste inte bara vidmakthålla utan kontinuerligt förstärka kompetensen inom teknik och naturvetenskap, också i tider med sjunkande elevantal, betydande pensionsavgångar och hotande arbetskraftsbrist.
Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond har en pådrivande roll för kompetensfrågorna i Gävleborg med fokus på Gävle/Älvkarleby. Fonden prioriterar teknik, naturvetenskap och entreprenörskap, i första hand med kopplingar till svensk skogsindustri. Teknikerjakten med det uttalade målet att öka ungdomars intresse för sådana utbildningar är ett exempel på vårt engagemang och en satsning som redan börjat ge tydliga resultat.
I huvudregionerna för Ljungbergsfonden – Gävleborg, Dalarna och Värmland – finns glädjande förbättringar att notera. Antalet förstahandssökande till gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska program har ökat under de senaste åren. Ännu mer markant är den tendensen om vi ser till hur många som valt sådana inriktningar på högskolor och universitet. Studier inom dessa områden har med andra ord tagit viktiga marknadsandelar.
Skolutvecklingsprogrammet NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla), Teknikåttan och årliga teknikstipendier till gymnasieungdomar från regionen är andra konkreta insatser från Ljungbergsfondens sida liksom samarbetet kring attitydprojektet i Älvkarleby. Det syftar, precis som Teknikerjakten, till att fler ungdomar väljer naturvetenskapliga och tekniska program på gymnasiet. Andra projekt för att uppmuntra nytänkande både bland blivande företagare och entreprenöriella medarbetare är Ung Företagsamhet, där Gävleborg ligger i den absoluta toppen i landet. Men också Venture Cup, Drivhuset och Räkna med X är centrala komponenter.
Nu krävs en ännu bredare regional uppslutning för att ytterligare öka intresset för naturvetenskapliga och teknikorienterade utbildningar. Ett nav i hela arbetet är Högskolan i Gävle, där också kompetens inom det skogsindustriella klustret samordnas. Precis som när man driver ett företag eller arbetar inom offentlig verksamhet är den avgörande framgångsfaktorn att fokusera på det man är verkligt bra på. Att medvetet sätta teknik och naturvetenskap i centrum är nödvändigt för att Gävleborg ska utvecklas väl och våga se ljust på framtiden.
Ljungbergsfonden har medverkat till att lägga en stabil grund för att möta 2010-talets tuffa krav. Genom samverkan mellan olika krafter ger dessa investeringar i kunskap goda förutsättningar för en dynamisk utveckling av arbetsmarknaden och näringslivet i Gävleborg. Arbetssättet här i regionen ska bli så framgångsrikt att det kan framstå som ett föredöme och en inspirationskälla för hela Sverige.

Jan Moritz
VD för Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond

Mer läsning

Annons