Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

25 borrhål har gett beskedom berget vid Forsmark

Före midsommar pekas Forsmark eller Oskarshamn ut som lämplig ort för slutförvaret.
In i det sista jämförs säkerheten på de tänkta deponiplatserna.
Berget är kartlagt men grundvattnet undersöks fortfarande.

Annons

– Det handlar om hur grundvattnet rör sig och hur den kemiska sammansättningen förändras över tid, säger Magnus Westerlind, biträdande chef på Svensk Kärnbränslehantering (SKB) för kärnbränsleprojektet.

– Överordnat allting är den plats där vi får den största säkerheten. Om vi inte ser någon skillnad i säkerheten kommer andra faktorer in som om det är lättare eller svårare att bygga slutförvaret och hur infrastrukturen ser ut. Det är också viktigt med acceptansen från politiker och folket, men där är det bara marginella skillnader mellan orterna.

– Lite förenklat kan man säga att slutförvaret ska hålla åtminstone i 100 000 år, men vi hoppas att kopparkapslarna ska hålla längre än så. 100 000 år är den tidsrymd som vi kan beräkna konsekvenserna för människor och djur, under den tiden hinner det också passera en istid.

Under den tiden klingar också strålningen av så att den är ofarlig. Westerlind säger att den minskar till samma nivå som det rena uranet. Det är i fast form och går att ta på med bara händerna.

Analyserna av berget i Forsmark och Laxemar i Oskarshamn är klara. Berget har undersökts på en mängd sätt.

– Det viktigaste är att berget i Forsmark har betydligt färre sprickor. Det är också bättre på att leda bort värme. Det behövs en mindre yta för ett förvar i Forsmark på grund av detta, kapslarna i Oskarhamn måste ligga längre ifrån varandra. Men det här har inte direkt betydelse för säkerheten.

Innan regeringen säger ja eller nej till ett slutförvar ska den berörda kommunen säga sitt.

– Då får vi och andra ta oss en rejäl funderare på hur vi ska gå vidare. I dag planerar vi inte för ett sådant scenario.

Östhammars kommunalråd Jacob Spangenberg (C) säger att det blir jättestora ”spin-off-effekter” för den kommun som föreslås för slutförvaret.

– Det påverkar bostäder, serviceutbud, offentliga investeringar, med mera. Det kräver förberedelse och engagemang. Det här är ett projekt som har stort internationellt intresse.

Han litar på att SKB väljer den säkraste platsen.

– Jag har stor tillit till processen. Det är en så tydlig rollfördelning. Thorbjörn Fälldin (C) såg som statsminister till att det stiftades en villkorslag där det tydligt framgår att den som förorenar betalar för att ta hand om avfallet.

– Inte som jag ser det i dag. Det finns frågor som inte lämpar sig för folkomröstning. I kommunen finns 49 ledamöter i kommunfullmäktige som är valda av de 15 000 invånarna i kommunen.

Spangenberg påpekar dock att det fullmäktige som sitter när frågan avgörs kanske har en annan åsikt om en folkomröstning.

Mer läsning

Annons