Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gamla missionshus som har fått nytt liv

De gamla missionshusen är inte skyddade enligt kulturminneslagen. Av den anledningen finns det i dag många kyrkor som används på ett nytt och lite annorlunda sätt.

Annons

I Arbetarbladets artikelserie har vi berättat om gamla missionshus som i dag används för nya ändamål. Bland annat har ni kunnat läsa om missionshuset i Marma som blev en bilverkstad och den gamla kyrkan i Älvkarleö som blev till ett stall.

Men hur kommer det sig att det är fritt fram att förändra och bygga om missionshusen? Finns det inget i kulturminneslagen som står i vägen? Isa Lindqvist jobbar som antikvarie på länsstyrelsen i Uppsala.

– Det är frikyrkliga byggnader och dessa är inte skyddade enligt kulturminneslagens fjärde kapitel, som handlar om kyrkor. Där ingår endast kyrkor som tillhör Svenska kyrkan, säger hon.

Inget skydd i kulturminneslagen alltså. Byggnaden kan däremot vara utpekad i kommunens kulturmiljöprogram. Men finns det inga hinder på kommunnivå i form av detaljplaner eller specifika områdesbestämmelser är det möjligt för ägaren att söka bygglov.

Ett sätt att gå tillväga är att föreslå att en byggnad ska klassas som byggnadsminne. Men det är ändå alltid ägaren, i det här fallet respektive missionsförsamling, som har sista ordet och måste godkänna att ett objekt klassas som byggnadsminne.

Ett konkret exempel på detta finns ungefär tio år tillbaka i tiden, då Upplandsmuseet föreslog att missionshuset i Mehedeby skulle klassas som byggnadsminne. I det fallet sade missionsförsamlingen ifrån. Lars-Erik Söderberg från Tierps missionsförsamling berättar varför.

– Rakt och klart därför att missionshuset är en plats där vi samlas och anordnar konserter och gudstjänster. Och den dag missionshuset inte fyller den funktion som vi önskar vill inte vi sitta med något slags museum, då är det bättre att vi kan sälja så det används till ett annat hederligt ändamål.

Beslutet att avböja är ingenting man ångrar i dag. Enligt Lars-Erik Söderberg har församlingen beslutat att försöka genomföra ett avyttrande av missionshuset. En försäljning blir då aktuell. Skulle huset ha varit skyddat som byggnadsminne skulle en ny ägare inte kunna bygga om det efter egna önskemål.

– Vi hoppas att vi kan hitta en lämplig löpare som vill använda huset till ett bra ändamål. Jag vet att många använder gamla missionshus till privatbostäder eller som konstateljé och det är ju fullt möjligt även här, säger Lars-Erik Söderberg.

Tidigare reportage i serien har publicerats 22 februari, 1 mars, 15 mars, 22 mars och 12 april.

Mer läsning

Annons