Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politikernas visioner för fram tiden på din ort

/
  • SES ÖVER. I planerna för Skärplinge ingår en översyn av torget.
  • DÄMPA FARTEN. Politikerna vill se en avsmalnande 76:a genom Skärplinge för att hålla ned hastigheten.
  • NYTT CENTRUM. Kommunen vill starta en utredning för att se om centrum i Månkarbo bör förskjutas mot E4-påfarten.
  • UPPFRÄSCHNING. I visionerna för Söderfors ingår att skapa ett nytt och fräscht centrum med rondell och busshållsplats.

Hur kan framtiden se ut i kommunens orter?
Här är några exempel.

Annons

Centrum utvecklas men kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas. Tämnarådalen och de gamla bymiljöerna tas tillvara.

Möjligheten till båtlivs främjas. Ett nytt bostadsområde läggs norr om bebyggelsen mot Djupöbadet.

Mark reserveras för äldreboende och andra boenden. Ett samverkansprojekt möjliggör en handelsetablering på orten med anledning av det framväxande Dragon gate.

Ny bebyggelse i tätorten. En utredning visar om centrum bör förskjutas mot E 4-påfarten. Mark reserveras för cykelbanor, äldreboende och andra boendeformer.

Upprustning av torget. Cykelväg till Österenge mot Lövstabrukshållet och en avsmalnande riksväg 76.

Upprustning av centrum med ny busshållsplats och rondell. Dessutom öppnar rivningen av Hästhagen förutsättning för villabebyggelse.

En fördjupad studie om bebyggelse med hänsyn till dålig färskvattentillgång. Översyn hur fritidshus kan permanentas och god kommunal service uppnås.

Orten kan bli en ny tätort med närhet till havet och goda pendlingsmöjligheter.

Centrumförskjutning mot järnvägsstationen. Reserverad mark för äldrebostäder, andra bostäder och industri.

Översyn av centrum och järnvägsstationen med planer på fler hus. Mark reserveras för bostäder med anledning av nyöppnandet av Dannemora gruva. Upplanda planläggs för hästnära boende.

Mer läsning

Annons