Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillåt gårdsförsäljning för Mackmyra Whisky!

Tomas Tobé (M) tycker att gårdsförsäljning av alkohol ska tillåtas då det skulle kunna gynna utvecklingen i landsbygden och skapa fler jobb.

Annons

Utredningen ”En ny alkohollag” har nyligen överlämnats till regeringen. Dessvärre inger utredningen inte mycket hopp för oss som hoppats på en tillåtelse av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

I stället väljer utredarna att även fortsättningsvis låta Systembolaget ha monopol på all försäljning av alkohol i Sverige.

Det har under en lång tid förts diskussioner kring huruvida vi i Sverige, liksom många andra EU-länder, ska tillåta en form av gårdsförsäljning och provsmakning. Mackmyra Whisky, som är beläget utanför Gävle, är ett ypperligt exempel på ett företag som skulle gynnas av att gårdsförsäljning blev verklighet.

Det är ett småskaligt företag som tillverkar whisky av svenska råvaror och som sätter sin egen prägel på en hel region. Eftersom det i de flesta andra europeiska länder är möjligt att såväl provsmaka som köpa alkohol direkt från lokalproducenter är den svenska linjen direkt otidsenlig.

Utredningen har gjort bedömningen att försäljning av alkoholdrycker direkt från tillverkaren inte bör tillåtas då det inte är förenligt med Systembolagets monopolställning och dessutom olämpligt från nykterhetspolitisk synpunkt.

Men utredningen lyckas inte framföra övertygande argument ur varken alkoholpolitisk eller EG-rättslig synvinkel som kan motivera ett förbud mot försäljning av egenproducerade produkter direkt från den gård där de produceras. Inte heller visar utredningen på vilket sätt Systembolagets ställning påverkas negativt av gårdsförsäljning.

En försäljning från gårdar skulle gynna utvecklingen i landsbygden och skapa fler jobb. Dessutom bör man se gårdsförsäljning ur ett turism- och besöksnäringsperspektiv.

Att kunna erbjuda olika upplevelser runt om i landet i form av exempelvis provsmakning med möjlighet att köpa med sig en gårdsproducerad flaska är ett exempel på hur man kan locka fler turister till landsbygden.

Att erbjuda möjlighet att komma till Sverige för att provsmaka whisky från Mackmyra måste ses som en harmonisering gentemot övriga medlemsstater där detta redan är möjligt.

Givet dessa argument bör det därför övervägas alternativ för att möjliggöra gårdsförsäljning och för att skapa en bättre konkurrens för mindre aktörer.

Sverige ska fortsatt givetvis ha en restriktiv alkoholpolitik men att öppna för gårdsförsäljning är inget som innebär ett kraftigt avsteg från detta.

(M)

riksdagsledamot, Gävle

Mer läsning

Annons