Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tolka nya skollagen rätt - Minska inte antalet rektorer!

Annons

I den nya skollagen sägs att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det ska vara tydligt för elever och vårdnadshavare vem som är rektor för varje enskild elev. Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att det råder klarhet på den punkten.

Men det finns tendenser att skollagen tolkas så att det endast får finnas en enda rektor på en skola. Politiker och central förvaltning gör om skolorganisationen och minskar antalet rektorer. Ibland genom att avpollettera eller till och med "degradera" ett antal rektorer för att komma ned till en enda. Är det för att man tror sig vara laglydig? Vill man spara pengar eller är det för att få färre chefer att styra över? Gagnar det eleverna och verksamheten?

En genomsnittlig rektor på grundskolan leder en skola - oftast utan en biträdande skolledare - med en personalgrupp på 42 personer och omkring 400 elever. Redan detta är ett för stort fögderi om man ska kunna leva upp till styrdokumentens krav på alla elevers lärande, sociala utveckling och trygghet.

Många skolor är större än den genomsnittliga och kan ha 600 - 1000 elever. Det finns skolor med 1500 till över 2000 elever. Är det då rimligt att det bara finns en enda rektor på varje skola?

Vad ska rektor på en stor skola göra när trycket kommer från många elever, vårdnadshavare och personal om enskilda samtal, möten och åtgärder? När åtgärdsprogram kritiseras och elevvårdskonferenserna hopar sig? När elever och vårdnadshavare hävdar att rättssäkerheten i skolans verksamhet åsidosätts?

Avsikten med den nya skollagen är att stärka elevens intressen och ställning genom att tydliggöra vem som har det fulla ansvaret: Rektor. På större skolor behövs ett system med flera rektorer, var och en med stor tydlighet i sitt ansvar för varje enskild elev.

Så ska den nya skollagen tolkas!

Lars Flodin
Ordförande
Sveriges Skolledarförbund

Mer läsning

Annons