Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trygghetsboenden till glädje och nytta

Investeringsstöd ska kunna lämnas till en ny boendeform – trygghetsbostäder för äldre, skriver Ragnwi Marcelind (KD) och Lennart Sjögren (KD).

Annons

Det behövs fler platser i särskilt boende och andra anpassade boendeformer för äldre personer. Sedan 2000 har antalet personer i särskilt boende minskat med 20 procent. Regeringen inrättade därför 2007 ett investeringsstöd till byggande av särskilt boende.

Hemtjänstens insatser har ökat i omfattning och i viss mån ersatt särskilt boende. Men det räcker ändå inte. Allt fler äldre tvingas bo kvar hemma längre än de önskar. Många äldre hamnar i en situation som de upplever som riskabel, ensam och otrygg. Många gånger läggs också en orimlig börda på anhöriga. Och korttidsboenden får ta hand om fler svårt sjuka äldre. Det är inte en klok hushållning med resurser.

Äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Men när behovet uppstår, ja då behöver också plats på anpassat boende kunna erbjudas. Det måste det skapas fler boendealternativ för äldre som vill förändra sin boendesituation.

Vi vet att om det finns tillgång till en typ av ny boendeform – Trygghetsboenden – kan behovet av särskilt boende skjutas upp. Samtidigt ges en möjlighet att komma till rätta med flera av de problem som äldre upplever i form av otrygghet och ensamhet.

Kristdemokraterna och övriga allianspartier vill se ökat utbud av bostäder som är lämpliga och attraktiva för äldre. Det behövs bostäder som erbjuder äldre den trygghet de efterfrågar. Regeringen föreslår därför att investeringsstöd ska kunna lämnas till en ny boendeform – trygghetsbostäder för äldre. De som bor i trygghetsbostäder ska ha tillgång till gemensamhetslokal, personal och möjlighet till gemensamma måltider.

Det statliga investeringsstödet syftar till att skapa fler platser i särskilt boende. Det finns ett stort intresse för investeringsstödet och projekt med cirka 4 700 lägenheter hade beviljats stöd fram till i juni 2009. Det tar dock tid innan effekterna av stimulansbidraget syns i form av fler platser i särskilda boenden, eftersom processerna för planering och investering är fleråriga. Kristdemokraterna och övriga allianspartier bedömer att det är angeläget att investeringsstödet fortsätter för att kommuner ska göra de investeringar som krävs för att tillgodose äldres behov av goda bostäder.

Undersökningar av Sveriges Kommuner och Landsting visar att många bygger seniorbostäder. Enligt en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting gjorde 2008 fanns seniorbostäder i 184 kommuner och antalet seniorbostäder uppgick till 32 761.

År 2050 kommer andelen 85 år och äldre att ha fördubblats jämfört med i dag. Om samma behov av vård och omsorg bland de äldre föreligger då som nu blir kostnaden för kommunerna cirka 150 miljarder kronor jämfört med cirka 80 miljarder i dag. Det kommer att behövas mer än 53 000 lägenheter ytterligare i särskilt boende, än det finns i dag.

Dessa behov kan gå att minska genom hälsofrämjande insatser för äldre och genom att erbjuda trygghetsbostäder. En studie säger att sannolikheten för flyttning till särskilt boende med heldygnsomsorg är 2,5 gånger högre för äldre i ordinärt boende än för äldre som bor i serviceboende. Detta tyder på att ökad tillgång till seniorbostäder och trygghetsboenden är till glädje och nytta för äldre men också för samhällsekonomin.

statssekreterare

partisekreterare

Mer läsning

Annons