Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två av tre riksdagsledamöter vill påverkas mer av sin region

Annons

Två av tre riksdagsledamöter som besvarat en ny enkät anser att företag och organisationer från den egna regionen bör anstränga sig mer för att påverka rikspolitiken. Almedalsveckan i Visby är ett bra tillfälle att börja – allra minst två av de totalt tolv riksdagsledamöterna från Gävleborgs län har planerat att vara där i år. Det framgår av enkäten, som genomförts av pr-byrån New Republic och medieföretaget Dagens Opinion.
I dragkampen om begränsade resurser och inflytande över viktiga beslut har företrädarna för regionerna en betydelsefull uppgift i att kommunicera med nationella beslutsfattare. Flera regioner bedriver redan i dag ett aktivt påverkansarbete för att få resurser till exempelvis vägbyggen och utbildning i den egna regionen. Samtidigt pågår en grundlig förändring av regionindelningen, vilket Region Skåne och Västra Götalandsregionen är exempel på.
Totalt svarade en dryg tredjedel av riksdagens 349 ledamöter på en enkät som vi nyligen sände ut för att ta reda på hur de ser på sitt förhållande till regionerna.
Två av tre svarande riksdagsledamöter anser att företag och organisationer från den egna regionen har anledning att göra större ansträngningar för att påverka rikspolitiken. På en öppen fråga om hur regionens aktörer praktiskt bör gå tillväga svarade många riksdagsledamöter att de önskar fler personliga direktkontakter. En riksdagsledamot anser exempelvis att regionerna bör ”nyttja sina egna politiker som dörröppnare”, en annan att man inte ska vara ”rädd för att kontakta sina lokala företrädare eller de ledamöter som sitter i det utskott som deras fråga berör”.
Flera riksdagsledamöter framhåller att deras uppgift är att se till Sveriges bästa, inte att gynna den egna regionen. Den som vill påverka bör inte ”tycka synd om sig själv och ställa regioner emot varandra”, konstaterar en av dem. ”Fila på argument som håller också ur ett nationellt perspektiv”, råder en annan.
Av de svarande riksdagsledamöterna har fler än hälften planerat att besöka årets Almedalsvecka. Med sina öppna seminarier och mötesplatser är veckan ett bra tillfälle att vidga både nätverk och vyer. Enkäten visar att knappt varannan riksdagsledamot i Almedalen planerar att delta i minst en aktivitet med speciell betydelse för hemregionen.
Många riksdagsledamöter anser att även företag och organisationer från den egna regionen har anledning att besöka Almedalsveckan, för att bevaka sina regionala intressen. De viktigaste uppgifterna är, enligt riksdagsledamöternas svar på enkäten, att ”sätta regionen på kartan” och att vidga regionföreträdarnas nätverk.
Cirka hälften av de svarande uppger att det inte finns något fungerande samarbete kring gemensamma regionala intressen mellan riksdagsledamöter från olika partier i egna valkretsen. Lägg därtill att det, enligt enkätresultatet, råder stor ovisshet kring vad framtida ändrade regionindelningar innebär för valkretsarna och den politiska representationen. Sammantaget har många regionala företrädare mycket att vinna på att mobilisera och professionalisera sig i sina kontakter med beslutsfattare på nationell nivå.


Olle Schubert, vd på pr-byrån New Republic
Rolf van den Brink, journalist på medieföretaget Dagens Opinion

Mer läsning

Annons