Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unga måste rustas bättre för arbetslivet

Annons

Missmatchningen på arbetsmarknaden grundläggs redan i klassrummet. Det bekräftar enkätsvar från sammanlagt tvåhundra mindre och större företag i en ny undersökning utförd av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv/ Lärarnas Riksförbund.

Trots att arbetsgivare ropar efter arbetskraft har ungdomar svårt att få jobb när de lämnar skolan eftersom de saknar nödvändiga baskunskaper och rätt personliga egenskaper. Företagen tycker helt enkelt inte att skolan klarar av att rusta eleverna för vad som krävs för att lyckas i arbetslivet.

Att kunna läsa, räkna och skriva samt att ha en god social kompetens är enligt de flesta arbetsgivare viktigt för att över huvud taget komma ifråga för rekryteringar. Men en majoritet av företagen säger att utbildningssystemet misslyckas att utveckla dessa förmågor hos unga personer, eller åtminstone inte gör det fullt ut. Intressant nog tycker man att skolan är bättre på att utveckla elevernas digitala kompetens än de mest grundläggande färdigheterna.

Endast 12 procent av företagen anser att skolan förbereder ungdomarna väl för arbetsmarknaden. Över hälften av företagen svarar att de ser ett tydligt samband mellan ungdomars kompetensnivåer och den höga arbetslösheten inom denna grupp.

I juni i år uppgick arbetslösheten bland unga till 28,6 procent. Samtidigt är behovet hos företagen att anställa stort. Men när utbildningssystemet inte förmår att förbereda eleverna för framtiden blir det svårt för företag att rekrytera.

Företagens uppfattning om bristande baskunskaper har stöd i flera internationella studier som visar att svenska elever har kommit efter jämnåriga i ett antal jämförbara länder. Alltför länge har detta problem behandlats som om det skulle lösa sig av sig självt. I själva verket krävs genomtänkta insatser.

Från Svenskt Näringslivs sida tror vi till exempel att ökad kontakt mellan skola och företag bidrar till att förbättra förmedlingen av kunskap och rikta in den på vad som verkligen är viktigt. Det skulle ge både lärare och elever en bättre känsla för vilka kompetensområden man behöver behärska för att vara attraktiv för arbetsgivare.

Sammantaget målar undersökningen upp en mycket bekymmersam bild av skolans arbete och ungas kompetens. Sveriges unga behöver bli bättre rustade för arbetslivet.


Lotta Petterson
regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg

Mer läsning

Annons