Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ungdomsarbetslösheten minskar i Gävleborg

Annons

En av de största utmaningarna i Gävleborg är ungdomsarbetslösheten. Vi har under en längre tid varit ett av de län i landet med högst andel unga som går arbetslösa. Därför är det viktigt att vi på alla politiska nivåer tar krafttag för att vända utvecklingen. Regeringen har satt in stora resurser för att komma till bukt med det stora utanförskapet bland de unga och vi ser nu resultat. En sjunkande ungdomsarbetslöshet inte bara i Gävleborg utan i hela landet.

Det är oerhört viktigt att vi inte låter unga hamna i ett långvarigt utanförskap. Vi vet att en person som går utan arbete snabbt tappar kontakten med arbetsmarknaden. I Gävleborg har antalet arbetslösa personer mellan 18 och 24 år minskat med nästan 20 procent mellan december 2009 och december 2010. Under samma tid har antalet unga som är långtidsarbetslösa minskat med drygt 10 procent. Det är en utveckling som vi gläds över. Men problemet är inte löst. Det krävs fortsatta insatser för att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden. Vi ser framförallt tre reformer som är nödvändiga för att ytterligare pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten:

För det första krävs en reformerad skola. Flera forskningsrapporter från bland annat SKL tyder på att en stor del av ungdomsarbetslösheten bottnar i en misslyckad skolgång. Därför är det glädjande att det svenska skolväsendet just nu genomgår en rigorös renovering efter decennium av misskötsel och där kopplingarna mellan arbetsmarknaden och elevernas utbildning stärks.

För det andra avser regeringen införa en lärlingsprovanställning. Reformen innebär att personer under 23 år får möjligheten att ta en lärlingsprovanställning under högst 18 månader. Samtidigt som personen går och arbetar på ett företag kommer även en del av tiden att avsättas för lämplig utbildning. Detta kommer ytterligare att sänka trösklarna för företagare att anställa unga.

För det tredje har regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att ta fram ett förslag om att halvera momsen för restaurang- och cateringtjänster. Idag är det många unga som arbetar inom restaurangbranschen och en sänkning av restaurangmomsen skulle öka deras möjligheter att få ett arbete. Utredningen ska komma med sitt slutgiltiga förslag den 31 oktober i år.

Lokalt i kommunerna efterlyses intensifiering av samverkan mellan våra politiska nämnder och frivilligorganisationerna som dagligen har med unga att göra i sina verksamheter. Ett gott exempel av dessa är t ex Språngbrädan i Sandvikens kommun.

Detta är bara ett axplock av de förslag och reformer som alliansen planerar att genomföra med syfte att förbättra arbetsmarknaden för våra unga. Vi har fört Sverige genom en av de värsta finansiella kriserna någonsin samtidigt som vi har stått upp för arbetslinjen. Nu ljusnar det på arbetsmarknaden. Då är det viktigt att vi fortsätter att genomföra reformer för ett minskat utanförskap och ökad sysselsättning. Genom att ta ansvar, tydliggöra och konfrontera dessa problem kan vi också åtgärda dem. Det är ett arbete som gäller på både nationell och lokal nivå.

Tomas Tobé (M) Riitta-Liisa Björk (M)
Ordförande arbetsmarknadsutskottet Oppositionsråd Sandviken

Mer läsning

Annons