Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

55-plussare kan få strand­nära boende på Rotskär

Det kan komma byggas strandnära +55-boenden på Rotskär.
Kommunen har fått en förfrågan om byggande av bostadsrätter.

Annons

Området som är aktuellt ligger väster om Strandvägen på Rotskär – snett mitt emot badet. I en andra etapp föreslås det byggas vid Siggeboda gård.

– Vi ser att det är en intressant möjlighet att få bygga + 55-boenden i kommunen, säger Anna-Carin Jacobsson, bygg- och miljöchef i Älvkarleby.

Tar fram detaljplan

Samhällsbyggnadsnämnden har ställt sig positiv till att pröva områdets lämplighet genom att ta fram en detaljplan. Båda områdena finns utpekade i översiktsplanen som möjliga platser för exploatering.

Rotskärsområdet, som är tänkt, består av örtrik åkermark och är delvis av riksintresse för yrkesfisket. Det finns också fina natur- och kulturvärden i områden. I dag är större delen av marken privatägd. För att det ska vara möjligt att bygga där måste strandskyddet hävas.

– Det skäl man kan se är att det är för tätortsnära utveckling, säger Anna-Karin Jacobsson.

Förslag från Gävlebo

Det är Jan Jacobsson, som arbetar vid Sweco i Gävle, som lämnat in förslaget. Han planerar att bilda ett bolag som ska bygga alternativt hitta en exploatör som bygger.

– Jag har lämnat in ett förslag. Sen får vi se hur det går. Det är inget klart. En detaljplan ska tas fram och det kan bli problem med strandskyddet, säger Jan Jacobsson som i övrigt vill invänta detaljplanen innan han berättar mer om planerna.

Som Arbetarbladet berättat tidigare så gick Älvkarlebyhus planer på nybyggnation i Skutskär och Älvkarleby i stöpet. En lagändring gjorde det svårt för bostadsbolaget att bygga nya bostäder då alla projekt måste vara självbärande. Det skulle innebära skyhöga hyror, vilket Älvkarlebyhus ansåg inte var möjligt att ta ut i Skutskär.

Älvkarlebyhus har uttalat sig positiv till Jan Jacobssons förslag då de ser ett stort behov av boende för dem som vill sälja sina hus.

Mer läsning

Annons