Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förslag om naturreservat i Lövstabruk

Länsstyrelsen föreslår att ett 700 hektar stort skogs- och sumpmarksområde öster om Lövstabruk bildar det nya naturreservatet Saxmarken. På så vis ska den vitryggiga hackspetten återetableras och kulturlandskapet räddas.

Annons

Naturreservatet Saxmarken ligger i Tierps kommun cirka tre kilometer öster om Lövstabruk. Naturen består av vatten, våtmark, sumpskog och fastmarksskog och en stor del av området upptas av Skälsjön.

Rik fågelfauna

Vid tidigare inventeringar har området gjort sig känt för en rik fågelfauna med flera hotade arter. För 17 år sedan observerades vitryggig hackspett i området och förhoppningen är att den röd-vit-svarta trummande fågeln ska flytta tillbaka till de norduppländska skogarna.

Björksumpskogarna är också mycket värdefulla för ovanliga insektsarter och lav- och mossfloran.

Även tallarna trivs – flera av tallarna är över 200 år och några är ända upp till 370 år gamla.

Förslag om markbytesaffär

Länsstyrelsens förslag till reservatsavgränsning och skötselplan har sänts på remiss till ett 30-tal markägare, myndigheter och intresseorganisationer.

– Det är inte varje dag ett nytt naturreservat bildas så det här är en enormt stor investering, säger Lars-Thure Nordin på länsstyrelsens naturmiljöenhet.

Eftersom en stor del av området ägs av privata markägare har länsstyrelsen också tagit fram ett förslag till markbytesaffärer.

Mer läsning

Annons