Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatta protester mot turbiner

Trots att Fortum ändrat sina planer för Untra kraftverk, genom att placera de nya turbinerna på andra sidan älven och inte i Båtfors naturreservat, är motståndet mot utbyggnaden stor.


Såväl Svenska naturskyddsföreningen som Artdatabanken och Fiskeriverket protesterar.

Annons

Fiskeriverket menar i sitt yttrande till miljödomstolen att ett tillstånd till bygget måste kopplas ihop med skyddsåtgärder för fiskarna i området.

Åtgärderna ska ge rätt vattennivå i naturreservatet, en fiskväg förbi regleringsdammen och speciella fingrindar som minskar dödligheten hos nedströmsvandrande fisk som ål.

Svenska Naturskyddsföreningen hävdar att ansökan bör avvisas då det inte varit något samråd och då de anser att miljökonsekvensutredningen är bristfällig.

Om miljödomstolen prövar ärendet menar de att ansökan bör avslås då intrånget i riksintresset skulle vara otillåtet stort enligt miljöbalken och då det skulle ha stor negativ påverkan på livsmiljöerna i Båtforsområdet.

Artdatabanken understyrker att naturvärdena är unika för Sverige och Norden. De menar att man i stället för en utbyggnad av kraftverket bör åstadkomma en minskad påverkan genom en återgång till mer naturliga vattenståndsvariationer.

Mer läsning

Annons