Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Når inte miljömålen

Uppsala län ser endast ut att nå två av 15 miljökvalitesmål fram till 2020. Nu krävs kraftfulla åtgärder.
– Vi kan alla bidra med något till en bättre miljö, stort som smått, säger Helena Brunnkvist, miljömålssamordnare på länsstyrelsen.

Annons

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har bedömt möjligheterna att nå tolv av de 15 uppsatta miljökvalitetsmålen. Restererande tre – exempelvis påverkan på ozonskiktet – bedöms på nationell nivå. Länsstyrelsen har kommit fram till att länet endast ser ut att nå målet vad gäller "Endast naturlig försurning". Nationellt bedöms också att "Skyddande ozonskikt" nås till 2020. I rapporten skriver Brunnkvist att utsläppen av försurande ämnen såsom svaveldioxid och kväve inte minskar i tillräcklig omfattning men att Uppsala läns kalkrika jord gör att marken inte blir försurad.

Trots det de oroväckande signalerna finns hopp att länet ska nå fler miljökvalitesmål till 2020. Brunnkvist pekar bland annat på att det pågår ett arbete med att förbättre vattenkvalitén i länets sjöar, åar och kustvatten. Där samarbetar länsstyrelsen bland annat med kommuner och markägare. Det finns ett förslag till åtgärdprobgram som på sikt ska verka positivt för flera miljölkvalitetsmål som "Hav i balans", "Levande kust och skärgård", "Ingen övergödning" och "Giftfri miljö. Brunnkvist kan inte ange något miljöförbättringsområde som viktigare än det andra.

– Jag kan bara konstatera att vi bara ser ut att klarar måluppfyllelsen för två områden och att det nu måste till kraftfulla åtgärder.

Uppsala län hör dock till ett av endast fem av Sveriges 21 län som ser ut att klara ett eller flera miljökvalitesmål. Gävleborg klarar inget av de tolv mål som man själva bedömer, även om man är nära i något fall.

Mer läsning

Annons