Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Utbildning och tillväxt är lösningen på EU:s problem

EU:s ekonomiska utveckling haltar. Tillväxten i medlemsländerna minskar och arbetslösheten närmar sig 12 procent, vilket innebär att hela 26 miljoner européer saknar jobb.

Problemen i EU är strukturella och långsiktiga till följd av överreglerade tjänstesektorer, låg tillväxt, bristande konkurrenskraft samt oflexibla arbetsmarknader. Till höstens budget har 13 länder, motsvarande nära hälften av EU:s samlade ekonomi, utrymme att agera sett till att underskottsregeln inte överstiger tre procent. För Sverige, som ingår bland dessa länder, är det nu viktigt att påverka bland andra Danmark, Estland, Nederländerna, Tyskland och Österrike i arbetet med att öka förtroendet för hållbarheten i de offentliga finanserna.

Ekonomisk politik som präglas av ansvar kännetecknas av satsningar på arbete och utbildning, värnar sammanhållningen och tryggar konkurrenskraften. För att säkra uppgången och få återhämtningen på fötter behövs följande:

Fler som jobbar; enligt OECD och IMF är skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare rätt väg att gå. Detta leder till sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och en varaktigt ökad sysselsättning.

Satsningar på utbildning; genom att bygga ut lärlingsutbildningarna möter vi den svaga arbetsmarknaden och underlättar övergången mellan skola och arbetsliv.

Stärkt konkurrenskraft och ökade investeringar; bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande leder till att fler jobb skapas samtidigt som Sveriges konkurrenskraft stärks.

Lägre skatter, mindre byråkrati, förbättrade villkor för forskning samt infrastruktursatsningar genererar energi till ekonomin och ökar dess potential.

Sverige bör arbeta för att fler länder ska bidra till att stärka tillväxten, pressa ned arbetslösheten samt öka sysselsättningen för att hindra växande klyftor och falnande framtidstro. När handlingsutrymmet nu ökar är det vårt ansvar att agera.

Peder Wachtmeister (M)
Riksdagens finansutskott

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot Gävleborgs län