Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utförsäljning ger dyrare apotek

Läkemedel är en del av sjukvården och inte en marknadsvara vilken som helst, skriver Ulla Andersson (V) angående att regeringen nu lägger fram sitt förslag om att privatisera apoteksmarknaden.

Annons

Den borgerliga regeringen lägger nu fram sitt förslag om att privatisera apoteksmarknaden. De vill rasera ett fungerande system och av ideologiska skäl ersätta det med ett marknadssystem. Det är ett förslag som innebär högre priser, mindre tillförlitlig information och sämre tillgänglighet.

Regeringens vill sälja ut över hälften av våra cirka 900 gemensamt ägda apotek. Av dem som blir kvar i statlig ägo ska 200 ägas av ett särskilt statligt bolag med målet att efterhand sälja ut även dessa. Apoteket AB kommer att finnas kvar, men det ska i framtiden tvingas ha vinstmaximering som mål på samma sätt som de privata apoteken.

Läkemedel är i dag den vanligaste behandlingen inom sjukvården och de finansieras till största delen av skattebetalarna. Allt fler och mer kraftfulla läkemedel möjliggör en bättre vård, men ökar också riskerna för felaktig förskrivning och felaktig användning av läkemedel. Det ställer höga krav på läkemedelshantering och rådgivning.

Kommer vi som patienter verkligen att känna oss helt trygga med läkemedelsinformation vi får på ett apotek drivet för att maximera vinsten?

Enligt OECD har Sverige ett av de mest kostnadseffektiva distributions- systemen för läkemedel i världen. Men nu kan vi vänta oss kraftigt ökade läkemedelskostnader. I lagrådsremissen till förslaget står att vinstpåslaget mellan läkemedlets inköpspris och försäljningspris ”inte får vara väsensskild från den som apoteksbolag redovisar i andra jämförbara länder”. Apoteket AB har i dag ett påslag på 17 procent.

Det kan jämföras med genomsnittet för apoteksbolagen i Europa som är 35 procent. Även tillgängligheten kommer att drabbas. Den som bor på en plats där lönsamheten att driva apotek är låg kan vänta sig sämre tillgänglighet när vinstintresset tar över apoteksmarknaden.

Svenskt kvalitetsindex visar att Apoteket har en hög kundnöjdhet. Ändå är dagens apotek naturligtvis inte perfekta. Det behövs fler apotek och längre öppettider, men det hade enklare kunnat ordnas genom nya direktiv. Att vi enkelt kan göra detta beror just på att det i dag är vi som gemensamt äger apoteken. I stället väljer regeringen att sälja ut dem.

riksdagsledamot

Annons