Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utsattheten för sexualbrott ökar

Annons

Brottsförebyggande rådet (Brå) har nyligen redovisat resultaten från årets trygghetsundersökning. Syftet med trygghetsundersökningen är att undersöka människors utsatthet för brott, deras upplevelse av oro och otrygghet samt förtroendet för rättsväsendet. 

I år har metoden för undersökningen ändrats från att i huvudsak ha varit telefonintervjuer till post och webbenkäter, även urvalet har utökats. En av trygghetsundersökningens förtjänster är att den tillåter jämförelser över tid. I och med metodbytet så går vissa resultat inte att jämföra med tidigare, detta eftersom det har tillkommit nya brottstyper såsom fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort/kreditbedrägeri och nätkränkning. En annan skillnad som har att göra med metodologiska skäl är att utsattheten för allvarlig misshandel och allvarliga sexualbrott inte går att jämföra med tidigare år. 

Den brottsutsatthet som har rapporterats i årets studie ägde rum 2017. Resultaten visar att 8,3 procent av befolkningen som är mellan 16 till 84 år gamla uppger att de utsattes för hot under 2017. År 2016 var andelen 7,9 procent. Utsattheten för hot har alltså ökat något. Under 2006-2014 var resultaten på en stabil nivå medan de har ökat något från år 2015. Det är fler män än kvinnor som uppger att de blivit utsatta för hot. 

Årets nationella trygghetsundersökning visar att sexualbrotten ökar. Foto: Johan Nilsson.

6,4 procent uppgav att de utsattes för sexualbrott år 2017. Jämfört med 2016 är det en ökning. Utsattheten för sexualbrott låg på 4,7 procent år 2016. Detta går att jämföra med perioden 2006-2012 då andelen utsatta var relativt stabilt. Det är under de senaste dem åren som en tydlig ökning har skett. Årets undersökning visar dessutom att ökningen varit markant mellan 2016-2017. Andelen drabbade kvinnor var år 2017 10,7 procent, i jämförelse med andelen drabbade män som låg på 1,6 procent.

Resultaten visar att även att 28 procent av de tillfrågade uppger att de känner sig otrygga eller att de till följd av otrygghet avstår från att gå ut ensamma sena kvällar i det egna bostadsområdet. Det är på samma nivå som 2017. Andelen otrygga har efter en svag minskning de första åren, legat på en relativt stabil nivå under större delen av mätperioden. Dock ökade andelen påtagligt 2016 och har sedan dess legat kvar på samma högre nivå.

Av kvinnorna är andelen otrygga 36 procent, vilket kan jämföras med 19 procent av männen. Kvinnor avstår också i betydligt större utsträckning än män från att gå ut; 10 procent av kvinnorna i befolkningen undviker att gå ut ensamma sent på kvällen i sitt bostadsområde på grund av otrygghet. 

Att sexualbrotten ökar är oerhört allvarligt och kräver politiska åtgärder. Polisen behöver mer resurser för att kunna utreda sexualbrotten, och offren behöver mer stöd och hjälp. Detta innebär även att frivilligorganisationer och kvinnojourer behöver ökade anslag. Den svåraste, och kanske viktigaste, åtgärden är den som förhindrar att dessa problem uppstår, eller som åtminstone stävjar den negativa utvecklingen. Våra politiker har ännu inte kommit så långt att de på allvar diskuterar vilka åtgärder det skulle kunna tänkas vara.

Annons