Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utveckla och stärk det gemensamma ägandet!

Annons

En av huvudskiljelinjerna i svensk politik gäller synen på det gemensamma ägandet. Den borgerliga regeringen har lämnat besked. Privatisering av våra gemensamt ägda företag ska fortsätta. Moderaterna vill sälja för 100 mdr kronor men inte LKAB, Fp kan tänka sig sälja samtliga statliga företag utom Samhall och Systembolaget. Den moderat ledda regeringen har som en av sina viktigaste huvudstrategier att privatisera demokratiskt ledda och gemensamt ägda företag och institutioner. Listan på detta kan göras lång. Låt oss bara nämna utförsäljningar av kommunala energi- och bostadsbolag (allmännyttan), skolor, förskolor, ålderdomshem, Posten, Telia, Vin & Sprit etc. Och nu senast har energiminister Maud Olofsson öppnat för privatisering av Vattenfall.
Huvudmotivet har varit att staten inte ska äga företag på en konkurrensutsatt marknad att dessa är effektivare eftersom de är ”konkurrensutsatta” medan en sannare beskrivning är att borgarna låter privata aktörer plocka russinen ur kakan genom att sälja till underpriser och att samhällets totala kostnader troligen stiger.
Vänsterpartiet anser att statliga och kommunala företag är ett nödvändiga verktyg för jobb och välfärd. Idag äger t.ex. svenska folket 57 företag och affärsverk med totalt ca 190 000 anställda. Det sammanlagda värdet beräknas till över 500 miljarder kronor. Varje år inbetalar dessa företag ca 20 miljarder av vinsten till statskassan.
Vi anser att viktig infrastruktur och naturtillgångar ska vara ett ansvar för hela samhället. Det statliga ägandet bör utvecklas –inte avvecklas- för att vi medborgare som gemensamma ägare ska kunna se en effektiv och lönsam produktion av varor och tjänster.
Det gemensamma ägandet ska fungera som verktyg och förebild för hela näringslivet. De statliga företagen ska bidra till innovationer, produktutveckling och långsiktigt till en hållbar tillväxt. Inte minst är de viktiga för hela Sverige. De ska gå i spetsen för både teknisk utveckling och arbetsplatsdemokrati och ligga i framkant när det gäller miljö, socialt ansvar, jäm¬ställdhet och för att motverka etnisk diskriminering.
Öppna bolagsstämmor, där media och vanliga människor kan delta, bidrar till att demokratisera och skapa öppenhet i de statliga företagen.
Skogen – den svenska oljan – är ett exempel där statligt ägande, via främst Sveaskog är viktigt för landet och för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vid flera tillfällen har de stora skogskoncernerna aviserat att de vill sälja sitt skogsinnehav. Skogsplanteringar som tar upp till 100 år innan de kan skördas passar inte in i den snabba kapitalismens schema. Sveaskogs förvaltande av skogen ska vara mer långsiktigt och ansvarsfullt och vara en förebild i arbetet för miljömålet Levande skogar.
Idag står frågan om Vattenfall i centrum för debatten om statligt ägande. Mot den högerledda regeringens planer på att privatisera står Vänsterpartiets syn att Vattenfall, förutom att vara en trygg elförsörjare, ska vara en spjutspets i energiomställningen. Vänsterpartiet vill öka forskningen inom förnyelsebara energiformer inom Vattenfall. Vi vill också se över det utländska kärnkraftsägandet. Visionen är att Vattenfall skal bli helt fossilfritt.
Järnmalmen har varit avgörande för vårt välfärds¬samhälles framväxt. LKAB är också nöd¬vändigt för att Sveriges utpost i norr, Kiruna, ska överleva. Statens engagemang i LKAB under svåra tider har varit avgörande för utvecklingen i Kiruna och nordligaste Sverige. Förutom att LKAB levererar in delar av vinsten till statskassan bidrar den till utvecklingen av ny högteknologisk verksamhet. Ett exempel är svensk rymndindustri (Esrange).

Kent Persson (v), riksdagsledamot, närinspolitisk talesperson
Jacob Johnson (v), riksdagsledamot Uppsala län


Mer läsning

Annons