Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

(V) vill se fler åtgärderför att rädda företagen

Vänsterpartiet vill se fler åtgärder och omfattande insatser för att förhindra att livskraftiga företag går omkull skriver Marie Engström (V) och Ulla Andersson (V) i dag.

Annons

Vänsterpartiet vill se fler åtgärder för att rädda företagen. Vi ifrågasätter bankernas rätt att ensidigt säga upp lån.

Vänsterpartiet menar att det kan behövas ytterligare åtgärder för att komma till rätta med osäkerheten på kreditmarknaden och framför allt med de mindre företagens likviditetsproblem.

Vi ifrågasätter bankernas rätt att ensidigt säga upp krediter.

Låntagarna bör få ett starkare skydd genom att kunna få skadestånd om lån sägs upp på ett otillbörligt sätt. Det finns exempel från andra länder i Europa där låntagare har ett bättre skydd än vad som erbjuds i Sverige.

En skärpning av betalningstider kan vara en annan nödvändig åtgärd. Det gäller såväl offentlig sektor som näringslivet. Om betalningar från till exempel myndigheter kan förkortas bör samtidigt samma åtgärder vidtas inom det privata näringslivet. Det är viktigt att alla sektorer tar sitt ansvar.

Regeringen föreslog nyligen skatteuppskov för företagen. Det kommer att ske till en mycket hög ränta för företagen. Vi föreslår en lägre ränta som motsvarar statslåneräntan.

Regeringen vill att uppskovsmöjligheten ska omfatta inbetalningar av arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminära skatt. Vi menar att även momsinbetalningar bör omfattas.

Eftersom läget är allvarligt kan det bli nödvändigt att ställa ut statliga kreditgarantier eller en allmän bankgaranti. Sådana garantier måste innehålla en del krav på motprestationer.

En självklarhet är att styrelsearvoden inte höjs och att inga bonusar betalas ut under tiden. Ett annat sätt kan vara att använda banker som staten är delägare i eller själv styr över genom att utöka aktiekapitalet och ändra ägardirektiven.

Nordea eller SBAB skulle kunna få ett särskilt uppdrag att se till att små och medelstora livskraftiga företag förhindras att gå omkull på grund av finanskrisen.

Staten skulle också kunna utöka sitt bankägande för att på så sätt få möjlighet att styra utvecklingen och tillföra nödvändigt kapital.

skattepolitisk talesperson (V)

ekonomiskpolitisk talesperson (V)

Mer läsning

Annons