Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad betalar vi i kyrkoavgift?

Komplement till Charlotta Nordvalls information om "ditt medlemskap".

Annons

Först ett tack till Charlotta Nordvall för informationen om ”Ditt medlemskap”i Svenska kyrkans helsidesannons i fredagens tidning. Själv har jag i flera år saknat information från både centralt och lokalt håll om vad medlemmar i Svenska kyrkan betalar i kyrkoavgift och vad kyrkorna erbjuder för denna avgift. Eftersom alla inte läser om kyrkornas många erbjudanden i Gävle och dess närområde, så riktar jag mig i första hand till övriga läsare av tidningen (men alla får läsa).
Vad betalar vi i kyrkoavgift?
Den som år 2010 var medlem i Svenska kyrkan och hade en beskattningsbar årsinkomst på 240.000.- samt var bosatt i någon av församlingarna inom Gävle kyrkliga samfällighet betalade 1,06 kr/beskattad 100:-, dvs 1,06 % av det beskattningsbara beloppet = 2.544:- för hela året i exemplet (= 212,-/mån.). Av beloppet utgör begravningsavgiften 456,-. Den avgiften betalas under hela livstiden, även av den som inte är medlem i kyrkan.
Vad ingår i kyrkoavgiften?
Vi läser och hör att Svenska kyrkans ekonomi har försämrats bl.a. beroende på att fler medlemmar begär utträde ur den gemenskapen. En del gör det av ekonomiska skäl och en del gör det av andra skäl. Det sistnämnda har märkts mest inför och efter kyrkans skiljande från staten år 2000 samt för några år sedan, när det framkom att en del av Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter, vilka ansvarar för begravningsverksamheten, inte har skött detta uppdrag på ett pietetsfullt sätt. Inför skiljandet och när kisthanteringen uppdagades har man via och i medierna uppmanat medlemmar att lämna kyrkan resp. kritiserat kyrkan, vilket medfört att – vad jag tror - många alltför snabbt och oövertänkt lämnat kyrkan.
Varför gör man det? Jo, många känner inte till, att avgiftens del, som avser begravnings-verksamheten, endast är en mycket liten del av kyrkoavgiften. Den är obligatorisk för alla och går inte att frånsäga sig. När man avsäger sig medlemskapet i Svenska kyrkan av ovan nämnda orsaker drabbas inte begravningsverksamheten ekonomisk, men däremot kyrkans kärnverksamhet, dvs församlingsverksamheten samt underhåll och drift av kyrkor och församlingshem.
Innan man ämnar lämna kyrkan är det viktigt att man i lugn och ro först begrundar vad man kommer att mista samt att Svenska kyrkans uppdrag är följande:
1. Kärn- eller församlingsverksamheten, som i Kyrkoordningen anges i följande fyra områden: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
Som medlem har man hela tiden tillgång till allt som erbjuds under veckans alla dagar, såsom dopsamtal och dop, barn- och ungdomsarbete av varierande slag, undervisning med konfirma-tion, vigsel, gudstjänster, mässor, lunchmusik, konserter, bibel- och studiesamtal, församlingsträffar av varierande slag, hembesök av präst eller diakon, juorhavande präst, träffar för äldre, besök och andakter av präst och/eller diakon på sjukhus och vårdinrättningar etc. Och för många av dessa verksamheter erfordras kyrkor och andra byggnader.
Den som inte själv kan eller önskar deltaga i större omfattning, kastar därför inte bort några pengar utan man bidrar ekonomiskt med sin kyrkoavgift, så att kyrkan kan fortsätta att erbjuda ovannämnda möjligheter gratis.
För den som är medlem i Svenska kyrkan ingår även de kyrkliga tjänsterna vid dödsfall gratis, bl a för prästs samtal med närmast sörjande, präst och musiker vid begravningsgudstjänsten samt, om så önskas, biträde av präst och vaktmästare vid kistans eller urnans gravsättning.
Du som har lämnat Svenska kyrkan – av ekonomiska eller andra skäl – önskas välkommen tillbaka som medlem, så kan Du bidraga till att bl.a. diakoner kan finnas kvar i församlingen. Vi anar – ja, t.o.m.vet - att i dagens tuffa och mer riskfyllda samhälle sitter många äldre ensamma i sina lägenheter. Barn och barnbarn bor långt ifrån, man orkar inte eller törs inte gå ut ensam p.g.a. av rädsla eller för att drabbas av våld och överfall (stöld). Här finns utrymme för kyrkans anställda och för frivilliga medarbetare att sprida glädje samt skapa trygghet och gemenskap. Detta är bara ett exempel på att både anställda och frivilliga medarbetare kan medverka till att glädja och förbättra livskvaliteten för den person man besöker/hjälper. Därmed blir Du till glädje för ensamma medmänniskor. Och när Du gläder en medmänniska blir Du också själv glad!
2. Begravningsverksamheten, som bl a baseras på begravningslagen (1990:1144), där det i lagen anges vad som avses med begravningsverksamhet, dvs de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser att göra. För detta erfordras inget medlemskap i Svenska kyrkan, eftersom det är obligatorisk för alla att med begravnings-avgiften finansiera kostnaderna för begravningsplatser och gravöppning
Tjänsterna för kremering samt uppgrävning och återställande av gravplats utförs därmed utan kostnad för dödsboet.
Har man före dödsfallet avsagt sig medlemskapet i Svenska kyrkan, har man att betala för de ovan nämnda tjänsterna för präst, musiker och övrig personal vid begravningsgudstjänsten. Och i dag är det fortfarande så att de flesta anhöriga önskar att få samlas för att säga tack och farväl till den avlidne vid denna gudstjänst.
Axel Boström

Mer läsning

Annons