Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad kostar det att spara?

Lokala representanter för Rädda Barnen är oroliga för vad neddragningar inom Landstinget Gävleborgs BKPH-division kommer att innebära och efterlyser en
konsekvensanalys.

Annons

Kortsiktigt sparande på ett konto kan lätt innebära långsiktigt ökade kostnader på andra konton i samhällsekonomin. Vem gör totalanalysen?

För oss som medborgare är det slutresultatet som är intressant.

I en färsk rapport från Socialstyrelsen (Folkhälsorapport 2009) kan man läsa att psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat kraftigt de senaste åren. Hälsosituationen för svenska barn är i flera avseenden bland de bästa i världen, det gäller till exempel den låga spädbarnsdödligheten.

Sedan 1990-talet har ungdomsgenerationen däremot haft en sämre hälsoutveckling än övriga åldersgrupper, framför allt när det gäller den psykiska hälsan. Samtidigt får vi informationen att Landstinget Gävleborgs BKPH-division (Barn- och Kvinnosjukvård, Psykiatri och Habilitering) avser att minska sina kostnader genom neddragningar vid barnkliniken i Gävle och i Sandviken genom stängning av den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen och avveckling av barn- och ungdomshabiliteringens mottagningslokal i Sandviken.

För Hälsinglands del innebär det aktuella förslaget att man slår ihop de två barn- och ungdoms- psykiatriska mottagningarna i Bollnäs och Söderhamn och koncentrerar verksamheten till Bollnäs.

Verksamhetsledningarna kan säkert med lite sifferexercis visa på positiva konsekvenser i nästa års budget. Frågan är om man gjort någon lång- siktig konsekvensanalys, där man räknat in alla effekter av ”besparingarna”. Risken är stor att den försämrade tillgängligheten får som konsekvens att en del ungdomar inte kommer att få tillgång till det stöd de skulle behöva – och den risken är extra stor för ungdomar med svagt socialt nätverk. Konsekvensen kan lätt bli sociala problem och risk för utslagning med stora samhällsekonomiska kostnader som följd – förutom det personliga lidandet.

Om man genom bättre tillgång till stöd kan undvika utslagning av en enda ungdom visar utredningar av bland annat Rädda Barnen att man lätt kan vända kostnaden till en vinst för samhället – om än på ett annat konto.

Konsekvensbedömningar för barn och unga är en av de fyra bedömningar som ska göras inför beslut inom Landstinget Gävleborg – de övriga bedömningarna gäller arbetsmiljö, miljö och hälsa. Inför ett beslut i ett ärende av den här karaktären måste det vara ett absolut krav att en sådan bedömning görs och redovisas för beslutsfattarna. Rimligen bör konsekvensbedömningarna redovisas innan landstingspolitikerna går till beslut i frågor som rör den framtida psykiska hälsan för många barn/ungdomar och deras familjer.

Rädda Barnens distrikt Gävleborg

Rädda Barnens lokalförening i Sandviken-Hofors

Rädda Barnens lokalförening i Gävle

Rädda Barnens lokalförening i Bollnäs

Rädda Barnens lokalförening i Ljusdal

Rädda Barnens lokalförening i Ockelbo

Rädda Barnens lokalförening i Edsbyn

Mer läsning

Annons